Õnnitlused!

L'Oréal Paris kodulehe tagasiside küsitluse võitjad on:

  • Kristiina Šesterikov
  • Kätlin Arus
  • Triinu Mõru
  • Ester Kuusalu

Võitjatega võetakse ühendust registreerimisel sisestatud e-maili aadressi teel.

Liitu uudiskirjaga,
et saada

  • Ilu-uudiseid
  • Eripakkumisi
  • Vanusele vastavaid soovitusi
  • Sünnipäevaüllatusi

Privaatsus

Sissejuhatus

Seda veebisaiti omab ja haldab L’Oréal Baltic SIA Eesti Filiaal. L’Oréal kaitseb teie turvalisust võrgus. Usume, et parim viis meie veebisaidi (“Veebisait”) kasutajate privaatsust kaitsta on rääkida teile sellest, millist teavet kogume ja tagada, et mõistate seda ning olete nõus, et me teavet sel viisil kasutame. Võime aeg-ajalt muuta privaatsuspõhimõtteid ja avaldame muudatused sellel lehel, et saaksite alati olla kursis sellega, millist teavet kogume, kuidas seda kasutame ja millistel tingimustel seda avaldame. Võime teid kodulehe kaudu teavitada, millal see toimub, kuid peaksite põhimõtteid sageli vaatama, et muudatuste kohta lugeda.
Palun pange tähele, et Veebisait sisaldab linke teistele ja teistelt veebisaitidelt. Me ei vastuta niisuguste veebisaitide privaatsuspraktikate ega sisu eest ning nende veebisaitide teabe avaldamise põhimõtted ei kuulu käesolevate privaatsuspõhimõtete alla.

Millist teavet kogume? Kuidas seda kasutame?

Veebisaidi külastamisel võime küsida teilt kontaktandmeid, isikuandmeid ja e-posti aadressi. Aeg-ajalt võime kasutada teie antud andmeid turunduslikul eesmärgil (näiteks täiendavate toodete või teenuste väljatöötamisel või reklaamimisel). Kui olete sellega nõus, siis võime jagada teie antud andmeid teiste hoolikalt valitud firmadega. Arendame pidevalt tooteid ja teenuseid Veebisaidi külastajatelt ja toodete ning teenuste kasutajatelt saadud teabe ja tagasiside põhjal ning võime jagada teiega teavet nende toodete ning teenuste kohta, teavitades teid samuti teistest toodetest, mille suhtes usume, et peate neid väärtuslikuks ja huvitavaks. Kui te niisugust teavet ei soovi, siis lihtsalt öelge seda, kui annate meile oma isikuandmeid. [Võime kasutada teie isikuandmeid ka selleks, et Veebisaidi aktiivsust mõõta. Teeme seda teie paremaks teenindamiseks, kuna saame sel moel teada, kuidas teie ja teised külastajad Veebisaiti kasutavad.]
Isikuandmete kogumisel püüame panna vastavalt leheküljele lingi privaatsuspõhimõtete juurde.
Kas jagame kogutavat teavet?

Teie andmeid jagatakse üksnes meie agentide, konsultantide, teenusepakkujate ja teiste L’Oréali grupi ettevõtetega. Me ei avalda muul moel teavet teie üksikute Veebisaidi külastuste kohta ega isikuandmeid, mis identifitseerivad teid või muid isikuid, kui meil puudub selleks teie eelnev nõusolek, välja arvatud juhtudel, kui seadus seda nõuab.

Kus andmed säilitatakse? Kui turvaline see on?

Teie andmed säilitatakse meie firmasiseses andmebaasis, millele pääsevad juurde ainult meie töötajad ja agendid. See või muu Internetiliiklus võib tähendada, et andmed saadetakse elektrooniliselt serveritesse, mis asuvad väljaspool riiki, kus andmed algselt sisestasite. Lisaks võidakse neid andmeid kasutada, säilitada ja töödelda väljaspool riiki, kus andmed sisestasite. Kui on olemas oht, et riikides, kuhu andmed edastatakse, ei ole nii tugevat infoturbesüsteemi kui Eestis, siis võtame alati tarvitusele abinõusid teie andmete turvaliseks kohtlemiseks ja piisavaks kaitsmiseks vastavalt käesolevatele privaatsuspõhimõtetele.
Kahjuks ei saa ühegi andmeedastuse puhul tagada 100%-list turvalisust. Seetõttu, püüdes kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida mingite andmete turvalisust, mille meile edastate, ning teete seda omal vastutusel. Kui oleme teie edastatud andmed kätte saanud, siis anname endast parima neid meie süsteemides kaitstes. Agentidelt või allhankijatelt, kes L’Oréalile teenuseid osutades peavad teie edastatud andmetele juurde pääsema, nõutakse nende andmete hoidmist turvaliselt ja konfidentsiaalsena, ning neil ei ole lubatud andmeid kasutada ühelgi muul otstarbel kui teenuste osutamiseks L’Oréalile.

Kuidas on lood "küpsistega" – kas kasutame neid?

"Küpsised" on pisikesed infokillud, mille teie brauser salvestab teie arvuti kõvakettale. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsised automaatselt, kuid võite muuta oma brauseri sätteid nii, et see on välistatud. Meie kasutame küpsiseid ainult selleks, et jälgida, milliseid lehekülgi Veebisaidil külastate, ja saada teada, kas olete Veebisaiti ka eelnevalt külastanud. Teie paremaks teenindamiseks soovime teada, kuidas teie ja teised külastajad Veebisaiti kasutate.
Brauseri sätteid muutes on teil võimalus kõik küpsised lubada, saada teade, kui küpsis salvestatakse, või keelduda kõigist küpsistest. [Kuid kõik küpsised keelates ei pruugi teil olla võimalik teatud Veebisaidi osi kasutada.]

Teie nõusolek

Veebisaiti kasutades ja teavet esitades nõustute:-
(i) ülal kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamisega meie poolt ning

Veebisaidi tingimused

OLULINE. Täname, et sisenesite saidile www.lorealparis.ee ("Veebisait"). Palun lugege läbi käesolevad tingimused ("Tingimused") enne Veebisaidi kasutamist, mida haldab [L'Oreal Baltic SIA Eesti Filiaal registreerimisaadressiga Delta Plaza, 5F, Pärnu mnt. 141, Tallinn 11314. Veebisaiti kasutades näitate nõusolekut Tingimustega, mille olemasolul L'Oreal teile juurdepääsu võimaldab. Aeg-ajalt võib L'Oreal Tingimusi muuta. Seetõttu vaadake palun Tingimused iga kord üle, kui Veebisaidile sisenete või seda kasutate. Kui vastavate muudatuste tegemise järel Veebisaiti kasutate, siis tähendab see teie nõusolekut neid muudetud Tingimusi täita ja nendega seotud olla. Kui te mis tahes ajahetkel ei soovi Tingimusi aktsepteerida, siis võite te Veebisaiti mitte kasutada. Aeg-ajalt võib L'Oreal Veebisaidil konkursse ja müügikampaaniaid läbi viia. Vajadusel avaldatakse siis eraldi tingimused, mis konkursside ja müügikampaaniate puhul kehtivad.
Vastutuse puudumine
Kuigi L'Oreal püüab tagada Veebisaidi kaudu ligipääsetava teabe täpsuse, ei garanteeri ega vastuta L'Oreal ühegi Veebisaidil avaldatud teabe ega materjali täpsuse, õigeaegsuse ega terviklikkuse eest.

Lingid

Veebis võib olla linke, mis lubavad teil Veebisaidilt lahkuda või pääseda sellele Veebisaidile muudelt saitidelt. Lingitud muud saidid ei ole L’Oréali kontrolli all ning L’Oréal ei vastuta ühegi sellise lingitud saidi sisu eest ega ühegi lingi eest, mille sel viisil lingitud saidilt leiate. Linkide olemasolu muudele saitidele ei kujuta endast L’Oréali toetust vastavale saidile ega lingitud saidil sisalduvatele toodetele või teenustele. Selles osas, mis puudutab Veebisaidil sisalduvaid linke või ligipääsetavust väljaspool asuvatest teenustest ja ressurssidest, tuleb saadavuse ja sisu osas, mida L’Oréal ei kontrolli, kõik probleemid niisuguse teenuse või ressursi või nende juurde juhtiva lingi kohta suunata otse vastava väljaspool asuvale teenusele või ressursile.

Intellektuaalne omand

Veebisait, sealhulgas (kuid mitte ainult) tekst, sisu, tarkvara, video, muusika, heli, graafika, fotod, illustratsioonid, kunst, nimed, logod, kaubamärgid, teenindusmärgid ja muud materjalid (“Sisu”) on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide ja/või muu omandiõigusega. Sisu hõlmab nii L'Orealile kuuluvat või tema kontrollitavat sisu kui ka muudele osapooltele kuuluvat ja L'Orealile litsentsitud sisu. Kõik eraldi artiklid, aruanded ja muud elemendid, millest Veebisait koosneb, võivad olla kaitstud autoriõigusega. Nõustute järgima kõiki täiendavaid Veebisaidil sisalduvaid autoriõiguse teateid ja piiranguid.
Te ei või kasutada ühtegi L'Oreali kaubamärki ega ärinime L'Oreali eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ning tunnistate, et teil ei ole nendele nimedele ega märkidele mingeid omandiõigusi.
Nõustute teavitama L'Oreali kirjalikult kohe, kui saate teada Veebisaidile lubamatust juurdepääsust või kasutamisest ükskõik millise isiku poolt või mis tahes juhtumi puhul, kui Veebisaidil või selle sisu puhul rikutakse mis tahes autoriõigust, kaubamärki või muud mis tahes osapoole lepingulist, põhikirja kohast või üldist õigust.

Litsents ja allalaadimise õigused

Teil on Veebisaidi ja/või selle sisu suhtes üksnes piiratud Veebisaidi kasutamise õigused vastavalt käesolevatele Tingimustele ning õigus käesolevas punktis nimetatud tingimustel sisu alla laadida. Välja arvatud käesolevas punktis nimetatud tingimustel, ei või te ühtegi Veebisaidi osa kopeerida, taasesitada, ümber tõsta, lahutada, lahti võtta, levitada, avaldada, kuvada, esitada, muuta, laadida üles sellest millegi muu loomiseks, edastada ega mingil muul viisil kasutada.
L'Oreal lubab allalaadimist ainult juhul, kui:

(i) prindite sellisest allalaaditud materjalist mitte rohkem kui ühe eksemplari ja rohkem eksemplare ei prindita;
(ii) kasutate seda allalaaditud materjali ja/või prinditud eksemplari ainult isiklikul, mitte ärilisel eesmärgil ja
(iii) säilitate sellel allalaaditud materjalil ja/või prinditud eksemplaril kõik autoriõiguse tähised ja järgite nende sõnastuse ja tähiste tingimusi. Lisaks ei või te sisu ega ühtegi selle osa müügiks pakkuda, müüa ega levitada ühegi kanali kaudu (sh tele- või raadiosaates või arvutivõrgu kaudu). Te ei tohi teha Veebisaidi ühtki osa kättesaadavaks teise veebisaidi osana, kas siis hüperlingi kaudu Internetis või muul viisil. Veebisaiti ja selles sisalduvat teavet ei tohi kasutada ühegi andmebaasi koostamiseks ega salvestada Veebisaiti (tervikuna või ühtki osa sellest) andmebaasides, millele pääsete juurde teie või ükskõik kes muu, ega levitada ühtki andmebaasisaiti, mis sisaldavad tervet Veebisaiti või selle osa.

Õigused

Kui soovite teavet L'Oreali loa saamise kohta Sisu kasutamiseks või kui soovite siduda oma veebisaiti Veebisaidiga, siis helistage meie infotelefonile 6617910.

Garantii puudumine

Veebisait ja selle Sisu on esitatud “nagu on”, välistades igasugused otsesed või kaudsed garantiid, täiel määral vastavalt kehtivatele seadustele, sealhulgas (kuid mitte ainult) garantii omandiõiguse, turustamise, rahuldava kvaliteedi, eesmärgiks sobivuse ja kolmandate osapoolte õiguste mitterikkumise osas. L'Oreal ei võta endale mingit vastutust ega kohustusi funktsioonide suhtes, mida Veebisait sisaldab, ning ei garanteeri, et Veebisait töötab katkematult või vigadeta või et vead parandatakse. Palun pange tähele, et mõningad kohtualluvused ei luba kaudsete garantiide välistamist, seega ei pruugi ülalnimetatu osaliselt või tervenisti teie puhul kehtida.
L'Oreal ei garanteeri, et Veebisait teie arvutiseadmetega ühildub või et selle server on vaba tõrgetest või viirustest või "Trooja hobustest" ja L'Oreal ei vastuta mingite kahjude eest, mille all võite niisuguste kahjulike mõjurite tõttu kannatada.
L'Oreal ei vastuta muude isikute esitatud Sisu eest. L'Oreal ei vastuta ka teie telefoniliinide ja veebisaidile juurdepääsemiseks vajalike muude seadmete usaldusväärsuse või jätkuva kättesaadavuse eest.
Käesolevad Tingimused ei mõjuta teie põhiseaduslikke või seadusejärgseid õigusi tarbijana.

Piiratud vastutus

Tunnistate, et kasutate Veebisaiti, sealhulgas Sisu, omal vastutusel. Kui te pole rahul Veebisaidi, Tingimuste või mis tahes Sisuga, siis on teie ainus abinõu Veebisaidi kasutamisest loobuda.
Välja arvatud pettuse ja isikliku vigastuse või surma korral, ulatuses, mis tuleneb L'Oreali hooletusest, ei vastuta L'Oreal mingil juhul teie ega kolmandate isikute ees ühegi otsese, erilise, kaudse, teisese või juhusliku kahju eest, saamatajäänud tulu eest ega ühegi muu kahju eest, mille aluseks on garantii, leping,  lepinguväline kahju (sealhulgas hooletus) või muu, isegi kui L'Oreal on olnud teadlik, et see võib veebisaidi kasutamisega kaasneda. Kehtivad seadused ei pruugi kaudsete või juhuslike kahjude eest vastutuse piiramist lubada, seega ei pruugi käesolev piirang teie puhul kehtida.
Kohalikud seadused ja eeskirjad
Veebisait ei ole mõeldud ühelegi isikule üheski kohtualluvuses, kus Veebisaidi avaldamine või kättesaadavus mingil põhjusel keelatud on. Need, kelle puhul niisugune keeld kehtib, ei tohi Veebisaiti kasutada.
L'Oreal ei väida, et Veebisait või selle Sisu sobib kasutada või see on kohalike seadustega igas kohtualluvuses lubatud. Need, kes Veebisaidile sisenevad, teevad seda omal algatusel ning vastutavad kohalike seaduste või eeskirjade järgimise eest; kahtluste korral tuleb konsulteerida õigusabiasutusega.

Kahjuvastane garantii

Nõustute hoidma, kaitsma ja säästma kõiki L'Oreali töötajaid, esindajaid ja agente kõigi reklamatsioonide, hagide, nõuete või muude menetluste eest, mille on tõstatanud L'Oreali, tema töötajate, esindajate või agentide vastu kolmandad osapooled, kui vastav reklamatsioon, hagi, nõue või muu L'Oreali töötajate, esindajate, tarnijate või agentide vastane menetlus on seotud:
(i) Veebisaidi kasutamisega teie poolt;
(ii) teiepoolse Tingimuste rikkumisega;
(iii) reklamatsiooniga, et teiepoolne Veebisaidi kasutamine
•    (a) rikub kolmanda osapoole intellektuaalse omandi õigusi või mis tahes isikikke või avalikke õigusi või
•    (b) on halvustav või laimav või muud moodi kolmandat osapoolt kahjustav;
(iv) Veebisaidil kustutamiste, täienduste lisamise või muudatuste tegemisega või selle muu lubamatu kasutamisega teie poolt või
(v) siin sisalduva kinnituse või garantii mis tahes moonutamise või rikkumisega teie poolt.
Tingimuste käesolevas punktis nimetatud teiepoolne Veebisaidi kasutamine hõlmab ka kasutamist kolmandate osapoolte poolt, kui nad pääsevad Veebisaidile teie arvutit kasutades.
Nõustute tasuma L'Orealile, tema töötajatele, esindajatele ja agentidele kõik kulud, kahjutasud ja väljaminekud (sh mõistlikud õigusabi kulud), mis neil on tekkinud seoses niisuguse kolmandate osapoolte nõude, kohtuasja, hagi või menetlusega ning mida saab vastava kolmandate osapoolte nõudega seostada.

Veebisaidi muudatused

Nõustute, et L'Orealil on õigus muuta Veebisaidi mis tahes aspekti tehniliste spetsifikatsioonide sisu igal ajal L'Oreali äranägemise järgi. Nõustute samuti, et niisuguste muudatuste tõttu ei pruugi te enam Veebisaidile juurde pääseda.

Teabe edastamine ja tagasiside

Veebisaidi kaudu edastatud teabele kehtivad L’Oréali privaatsuspõhimõtted ning teave on L’Oréali omand. Teil on keelatud edastada Veebisaidile või –saidilt ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, halvustavat, rõvedat, sütitavat või pornograafilist materjali või muud materjali, mille tagajärjel võiks tekkida seaduse alusel tsiviil- või kriminaalvastutus.
Nõustute, et L’Oréal võib kasutada ja/või avaldada teavet teie demograafiliste andmete ja Veebisaidi kasutamise kohta viisil, mis ei avalda teie isikut.

Kehtetus

Kui käesoleva Lepingu mis tahes säte osutub kehtetuks mis tahes kohtualluvuses, siis ei mõjuta selle sätte kehtetus Lepingu ülejäänud sätete kehtivust ning need jäävad täiel määral jõusse. Käesoleva Lepingu mis tahes tingimusest loobumine ei tähenda sellest ega ühestki teisest tingimusest täielikku loobumist.

Kogu leping

Välja arvatud Lepingus sätestatud juhtudel moodustab käesolev Leping meie vahel täieliku kokkuleppe ja tühistab kõik varasemad kokkulepped või lepingud (suulised või kirjalikud). Miski selles punktis ei tähenda kummagi osapoole vastutuse piiramist või sellest loobumist pettuse korral.
Kolmandate osapoolte õigused
Miski käesolevas Lepingus ei anna ühelegi kolmandale osapoolele (olgu nad siis nimetatud käesolevas Lepingus nime, klassi, kirjelduse või muu kaudu) ühtegi eelist ega õigust (Lepinguseaduse 1999(Kolmandate osapoolte õigused)) rakendada ühtki käesoleva Lepingu sätet ega kokkulepet sellega seoses.

Kehtivad seadused ja kohtualluvus

Tingimustele kehtivad Eesti seadused ja pooled pöörduvad Eesti kohtute kohtualluvuse poole