Privaatsuspoliitika

L’Oreal püüdleb eeskujuliku vastutustundliku ettevõttena parema maailma poole. Hindame väga ausust ja läbipaistvust ning oleme pühendunud tugeva ja püsiva kliendisuhte loomisele, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja kasul. Ka teie privaatsuse ja valikute kaitsmine ning austamine moodustab osa sellest lubadusest. Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Selleks oleme allpool välja toonud oma privaatsuslubadused ja täieliku privaatsuspoliitika.

MEIE PRIVAATSUSLUBADUSED

 1. Austame teie privaatsust ja valikuid.
 2. Tagame, et teie privaatsus ja julgeolek on tagatud kõigis meie tegudes.
 3. Me ei saada teile reklaampakkumisi, kui te ei ole seda meilt eraldi palunud. Te võite igal ajal oma meelt muuta.
 4. Me ei paku ega müü teie isikuandmed kellelegi.
 5. Oleme pühendunud teie andmete turvalisuse ja kaitse tagamisele. See hõlmab koostööd ainult usaldusväärsete partneritega.
 6. Teie andmete kasutamisel oleme pühendunud avatusele ja läbipaistvusele.
 7. Me ei kasuta teie isikuandmed viisidel, millest me ei ole teid teavitanud.
 8. Austame teie õigusi ja püüame alati teie nõudmistele võimalikult suures osas vastu tulla, rikkumata iseenda õiguslikke ja tegevuskohustusi.

Lisateabe jagamiseks meie privaatsustavade kohta oleme allpool välja toonud isikuandmete liigid, mida saame otse teilt või teie liikumise järgi meie veebilehel, kuidas me teie isikuandmed kasutada võime, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja hoiustame ning teie õigused seoses teie isikuandmetega. Loomulikult ei pruugi kõik situatsioonid teiega seotud olla. Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate kõigist võimalikest olukordadest, kus me teie andmetega kokku puutuda võime.

Mida rohkem te meiega suhtlete, seda rohkem saame teie kohta teada, see annab meile võimaluse pakkuda teile sobivaid teenuseid.

Kasutame teie saadetud või meie kogutud isikuandmed alati kooskõlas käesoleva dokumendiga. Palun lugege tähelepanelikult seda teavet ja võimalike küsimuste korral tutvuge meie küsimuste ja vastuste lehega. Kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses oma isikuandmetega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: [email protected].

MIDA SELLEST PRIVAATSUSPOLIITIKAST LEIDA VÕIB?

 • Kes me oleme?
 • Mis on isikuandmed?
 • Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?
 • Kuidas me teie andmeid kogume või omandame?
 • Automatiseeritud töötlus
 • Profiilianalüüs
 • Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?
 • Kus hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kui kaua hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kas minu isikuandmed on turvatud?
 • Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine
 • Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu
 • Teie õigused ja valikud
 • Kontakt

L’Oreal püüdleb eeskujuliku vastutustundliku ettevõttena parema maailma poole. Hindame väga ausust ja läbipaistvust ning oleme pühendunud tugeva ja püsiva kliendisuhte loomisele, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja kasul. Ka teie privaatsuse ja valikute kaitsmine ning austamine moodustab osa sellest lubadusest. Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Selleks oleme allpool välja toonud oma privaatsuslubadused ja täieliku privaatsuspoliitika.

MEIE PRIVAATSUSLUBADUSED

 1. Austame teie privaatsust ja valikuid.
 2. Tagame, et teie privaatsus ja julgeolek on tagatud kõigis meie tegudes.
 3. Me ei saada teile reklaampakkumisi, kui te ei ole seda meilt eraldi palunud. Te võite igal ajal oma meelt muuta.
 4. Me ei paku ega müü teie isikuandmed kellelegi.
 5. Oleme pühendunud teie andmete turvalisuse ja kaitse tagamisele. See hõlmab koostööd ainult usaldusväärsete partneritega.
 6. Teie andmete kasutamisel oleme pühendunud avatusele ja läbipaistvusele.
 7. Me ei kasuta teie isikuandmed viisidel, millest me ei ole teid teavitanud.
 8. Austame teie õigusi ja püüame alati teie nõudmistele võimalikult suures osas vastu tulla, rikkumata iseenda õiguslikke ja tegevuskohustusi.

Lisateabe jagamiseks meie privaatsustavade kohta oleme allpool välja toonud isikuandmete liigid, mida saame otse teilt või teie liikumise järgi meie veebilehel, kuidas me teie isikuandmed kasutada võime, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja hoiustame ning teie õigused seoses teie isikuandmetega. Loomulikult ei pruugi kõik situatsioonid teiega seotud olla. Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate kõigist võimalikest olukordadest, kus me teie andmetega kokku puutuda võime.

Mida rohkem te meiega suhtlete, seda rohkem saame teie kohta teada, see annab meile võimaluse pakkuda teile sobivaid teenuseid.

Kasutame teie saadetud või meie kogutud isikuandmed alati kooskõlas käesoleva dokumendiga. Palun lugege tähelepanelikult seda teavet ja võimalike küsimuste korral tutvuge meie küsimuste ja vastuste lehega. Kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses oma isikuandmetega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected]

MIDA SELLEST PRIVAATSUSPOLIITIKAST LEIDA VÕIB?

 • Kes me oleme?
 • Mis on isikuandmed?
 • Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?
 • Kuidas me teie andmeid kogume või omandame?
 • Automatiseeritud töötlus
 • Profiilianalüüs
 • Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?
 • Kus hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kui kaua hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kas minu isikuandmed on turvatud?
 • Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine
 • Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu
 • Teie õigused ja valikud
 • Kontakt

KES ME OLEME?

SIA L’Oreal Baltic vastutab isikuandmete eest, mida te meiega jagate. Sõnade „L’Oreal“ ja „meie“ all mõeldakse isikuandmete eest vastutavat isikut. L’Oreal on „andmete vastutav töötleja“ rakenduvate andmekaitseseaduste mõttes.

SIA L’Oreal Baltic

Andmekaitsega seotud küsimused edastada järgmistele kontaktidele:

Citadeles 12, Riia LV-1010, Läti või e-posti aadressile: [email protected]

MIS ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt“) kohta, keda saab otseselt (nt teie nimi) või kaudselt (pseudonümiseerimise teel, nt unikaalse kontonumbri abil, milles ei sisaldu muud isikuteavet) tuvastada. See tähendab, et isikuandmed sisaldavad teavet, nagu teie e-posti aadress, kodune aadress, mobiilinumber, kasutajanimi, profiilipilt, isiklikud eelistused, ostuharjumused, kasutaja loodud sisu, finantsteave ja teie välimust puudutav teave. See võib sisaldada ka unikaalseid arvtunnuseid, nagu arvuti IP-aadress, nutiseadme MAC-aadress ja küpsised.

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS SEDA KASUTAME?

L’Orealis usutakse, et teie, tarbija, olete meie tegevuse kese. Meile meeldib teist kuulda, teid tundma õppida ning luua ja tuua teieni tooteid, mis teile meeldivad. Samuti teame, et paljudele teist meeldib meiega suhelda. Seetõttu on palju viise, kuidas te saate meiega oma isikuandmed jagada ja meie neid koguda.

KUIDAS ME KOGUME VÕI SAAME TEIE ANDMEID?

Me võime koguda või saada teie andmeid oma veebilehtedelt, ankeetidest, rakendustest, seadmetest, L’Oreali toodete või kaubamärkide sotsiaalmeedialehtedelt või muul viisil. Mõnikord annate te meile enda andmed otse (nt luues kasutajakonto, meiega ühendust võttes, sooritades tellimuse meie veebilehtedelt, rakendustest või kauplustest ja ilusalongidest), mõnikord kogume me seda (nt kasutades küpsiseid, et näha, kuidas te meie veebilehti või rakendusi kasutate) ja mõnikord saame teie andmeid kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas teistelt L’Oreal Groupi liikmetelt.

Teie andmeid kogudes märgistame kohustuslikud väljad tärniga, kui need andmed on vajalikud, järgmistel eesmärkidel:

 •  meievahelise lepingu täitmiseks (nt toodete teieni toimetamiseks, kui olete need meie veebilehtedelt või rakendustest tellinud);
 • teie tellitud teenuse pakkumiseks (näiteks uudiskirja teieni toimetamiseks), või
 • õiguslike nõuete täitmiseks (nt arve väljastamiseks, teie vanuse tuvastamiseks, kuna ainult üle 18-aastased saavad meile enda andmeid edastada).

Kui te ei anna meile tärniga märgistatud teavet, võib see mõjutada meie võimalusi toodete ja teenuste teieni toimetamiseks.

Üksikasju kirjeldame laiemalt allpool olevas tabelis.

 • Millistel hetkedel võite meile oma andmeid edastada ja meie teie andmeid koguda? Selles tulbas kirjeldatakse, milliste tegevustega või millistes situatsioonides me teie andmeid kasutame või kogume. Näiteks kui sooritate tellimust, registreerite end uudiskirja saajate nimekirja või vaatate meie veebilehte või rakendust.
 • Milliseid isikuandmed saame otse teilt või teie suhtlusest meiega? Selles tulbas selgitatakse, milliseid andmeid me teie kohta sõltuvalt olukorrast koguda võime.
 • Kuidas ja miks võime teie andmeid kasutada? Selles tulbas selgitatakse, mida me teie andmetega teha võime, ja tuuakse välja nende kogumise eesmärgid.
 • Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks? Selles tulbas kirjeldatakse põhjuseid, mille alusel me teie andmeid kasutada võime.

Sõltuvalt teie andmete kasutamise eesmärgist võib teie andmete kasutamise õiguslik alus olla järgmine:

 • teie nõusolek,
 • meie õigustatud huvide kohta, mis võib olla:
 • lepingu täitmine: täpsemalt teie tellitud teenuste täitmine;
 • õiguslik nõue, kui andmete töötlemist nõuab seadus.

AUTOMATISEERITUD TÖÖTLUS PÕHINEVATE ÜKSIKOTSUSTE TEGEMINE

Meie veebilehtedel, rakendustes või seadmetes sooritatud maksete pettuste ja omastamise vastu võitlemiseks ja asjakohaseks turbeks kasutame kolmanda osapoole pakutavaid lahendusi. Selline pettusetuvastamise meetod põhineb näiteks lihtsal võrdlusel, seoste loomisel, klasterdamisel, eeldustel ja võõrväärtuste tuvastamisel intelligentsete osaliste abil, andmeühildamistehnikate ja erinevate andmekaevetehnikate kaudu.

See pettusetuvastamise meetod võib olla täielikult automatiseeritud või sisaldada inimsekkumist, kui inimene teeb lõpliku otsuse. Igal juhul rakendame kõiki ennetavaid ja turvameetmeid, et piirata ligipääsu teie andmetele.

Automatiseeritud pettusetuvastamise süsteemi tulemusena võib (i) esineda viivitusi teie tellimuse või päringu töötlemisel, kuni teie ülekannet üle vaadatakse, ja (ii) riski tuvastamise korral võidakse piirata või keelata teie ligipääs teenusele. Teil on õigus pääseda ligi teabele, mille põhjal me otsuse teeme. Palume teil lugeda ka allpool asuvat jaotist „Teie õigused ja võimalused“.

Selline töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel või on selleks volituse andnud Euroopa Liidu või selle liikmesriigi õigus, millele andmete vastutav töötleja allub. Teil on õigus inimsekkumisele andmete vastutava töötleja poolt, et väljendada enda vaatepunkti ja otsust vaidlustada

PROFIILIANALÜÜS

Teile isikupärastatud teabe või sisu saatmiseks või näitamiseks võime kasutada tehnikaid, mis kvalifitseeruvad „ Profiilianalüüs “ (nt igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis sisaldab nende andmete kasutamist isikuomaduste hindamiseks ja on seotud füüsilise isiku, eriti inimese eelistuste, huvide, majandusliku olukorra, käitumise, asukoha, tervise, usaldusväärsuse või liikumise analüüsimiseks ja prognoosimiseks). See tähendab, et võime koguda teie isikuandmeid ja teavet teie kohta ülalpool tabelis esitatud juhtudel. Me tsentraliseerime andmed ja analüüsime neid, et hinnata ja ennustada teie isiklikke eelistusi ja huvisid.

Analüüsi põhjal saadame või näitame teie huvidele ja vajadustele vastavat teavet ja sisu.

Teatud juhtudel on teil õigus keelduda enda andmete kasutamisest profileerimise eesmärgil. Palume teil lugeda ka allpool asuvat jaotist „Teie õigused ja võimalused“.

KES PÄÄSEB TEIE ISIKUANDMETELE LIGI?

Me võime jagada teie isikuandmed L’Oreal Groupi siseselt vastavalt teie loale või meie õigustatud sisehalduslikele huvidele, et täita enda õiguslikke kohustusi, ennetada pettusi ja turvata enda vahendeid ning arendada tooteid ja teenuseid.

Sõltuvalt kogumise eesmärgist ja ainult vajaduse korral võivad teie andmetele ligi pääseda L’Oreal Groupi liikmed üle maailma, põhinedes meie õigustatud huvil täita teie tellimusi ja sisehalduslikel eesmärkidel, kus võimaluse korral esitatakse andmed pseudonümiseeritud kujul (mis ei võimalda otsest tuvastamist).

Me võime teie isikuandmid pseudonümiseeritud kujul (mis ei võimalda otsest tuvastamist) jagada L’Oreali uuringu- ja innovatsioonikeskuse teadlastega, sealhulgas nendega, kes paiknevad väljaspool teie koduriiki, uuringu- ja innovatsioonieesmärkidel toodete ja teenuste toimimise arendamiseks.

Kui see on lubatud, võime jagada teie isikuandmed, sealhulgas küpsiste abil kogutud andmeid, oma kaubamärkidega vastavalt meie õigustatud huvile sisehalduslike ülesannete täitmiseks, et ühtlustada ja uuendada teavet, mida te meiega jagate, teha teie tunnuste põhjal statistikat ja kohandada meie teabeedastust.

Lisateabe saamiseks L’Oreal Groupi , selle kaubamärkide ja nende asupaikade kohta palume külastada L’Oreal Groupi veebilehekülge.

Turunduslikel eesmärkidel võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikute või L’Oreal Groupi liikmetega.

Me jagame teie andmeid kolmandate isikutega otseturunduslikel eesmärkidel ainult teie loal. Sellisel juhul töötleb teie andmeid kolmas isik, kes esineb andmete vastutava töötlejana, ja siis kehtivad nende teenusetingimused ja privaatsussätted. Peaksite põhjalikult tutvuma nende dokumentatsiooniga enne, kui nõustute oma teabe avalikustamisega kõnealusele kolmandale isikule. Selline olukord esineb juhul, kui te edastate oma isikuandmed kolmanda isiku teenuseid kasutades (nt Facebooki kasutajakonto või profiili abil), niisiis olete alati teavitatud ja teil on mõistlikult võimalik aru saada, et kolmandad isikud saavad teie isikuandmed.

Teie isikuandmed võivad meie nimel töödelda ka usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad – volitatud töötlejad.

Tugineme usaldusväärsete kolmandate isikute teenustele mitmete ettevõtlustoimingute tegemiseks meie nimel. Me edastame neile ainult teavet, mida on vaja teenuse pakkumiseks, ja nõuame, et teie isikuandmeid ei kasutataks muudel eesmärkidel. Anname alati endast parima, tagamaks, et kõik kolmandad isikud, kellega koostööd teeme, käitleksid teie isikuandmed turvaliselt. Näiteks võime usaldada teenused, mis nõuavad teie andmete töötlemist, järgmistele isikutele.

 • Kolmandad isikud, kes assisteerivad ja aitavad meil pakkuda digitaalseid ja e-kaubanduse teenuseid, nagu sotsiaalne kuulamine (social listening), kaupluste lokaator, lojaalsusprogrammid, tuvastuse haldamine, hinded ja arvustused, kliendisuhete haldus (CRM), veebianalüütika ja otsingumootorid, kasutajate loodud sisu haldusvahendid.
 • Reklaami-, turundus-, digitaal- ja sotsiaalmeediaagentuurid, kes aitavad meid reklaami, turunduse ja kampaaniate, nende tõhususe analüüsi ja teie kontaktandmete ja küsimuste haldamisega.
 • Kolmandad isikud, kelle ülesanne on teile toode kohale toimetada, nt posti- või tarneteenusepakkujad.
 • Kolmandad isikud, kes aitavad meid infotehnoloogiateenustega nagu platvormi pakkujad, veebimajutusteenuse pakkujad, haldus- ja tugiteenused meie andmebaasidele, tarkvarale ja rakendustele, mis võivad sisaldada teie andmeid (näiteks võidakse teenusepakkujatele teie andmed avaldada nende ülesannete täitmiseks).
 • Makseteenusepakkujad ja krediidireitinguagentuurid, et määrata teie krediidihinnangut ja tuvastada teie andmed, kui see on lepingu sõlmimiseks vajalik.
 • Kolmandad isikud, kes aitavad meid klienditeeninduslikel ja kosmeetikatoodete turvalisuse tagamise (Cosmétovigilance) eesmärkidel.

Me võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele kui uutele andmete vastutavatele töötlejatele järgmistel juhtudel.

 • Mõne ettevõtte või selle vara müümise korral võib olla vajalik teie isikuandmete avalikustamine nende ettevõtete või varade omandajale. Kui L’Oreali või osa selle varadest omandab kolmas isik, kantakse kolmandatele isikutele koos omandiga üle ka selle varaga seotud klientide isikuandmed. Kui see on sobiv, töötleb ostja teie isikuandmeid uue andmete vastutava töötlejana ja andmetöötlusele kehtib ostja privaatsuspoliitika.
 • Kui meil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmed teistega oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja meie kasutus- või müügitingimuste või muude tingimuste jõustamiseks või täitmiseks, millega te olete nõustunud, või õiguste ja vara, L’Oreali enda ning meie klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks.
 • Kui meil on selleks teie luba.
 • Kui meie õigus teie andmeid avalikustada tuleneb seadusest.

Me võime jagada teie isikuandmed oma partneritega järgmistel juhtudel.

 • Kui teenus, millega te liitusite, on loodud koostöös L’Oreali ja partneri vahel (näiteks kaubamärgi kooskasutuses loodud rakendus). Sellisel juhul töötlevad L’Oreal ja meie partner teie isikuandmed eraldi endale vajalikel järgmistel põhjustel:
 • L’Oreali puhul kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga;
 • partner tegutseb samuti andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga.
 • Juhul, kui te nõustusite eraldi turundus- ja reklaamimaterjalide saamisega L’Oreali partnerilt (näiteks L’Oreali turustatavas rakenduses, mis on partneritele ligipääsetav). Sellisel juhul tegutseb partner andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga.
 • Me võime avaldada sisu sotsiaalmeediaplatvormidelt iseenda toetuseks. Kui te loete sotsiaalmeediaplatvormidelt saadud sisu meie veebilehel või rakenduses, võidakse teie seadmesse paigaldada selle sotsiaalmeediaplatvormi küpsis. Lisateabe saamiseks palume teil lugeda nende sotsiaalmeediaplatvormide küpsisesätteid. Sellisel juhul tegutseb partner andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga.

Meie ei paku teie isikuandmed teistele ega müü neid.

KUS ME TEIE ISIKUANDMED HOIUSTAME?

Teavet, mida me kogume, võidakse edastada ja hoiustada või sellele ligi pääseda asukohtades väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Seda võivad töödelda meie meeskonnaliikmed, kes tegutsevad väljaspool EMP-d, kes töötavad meie või mõne meie teenusepakkuja jaoks.

L’Oreal edastab isikuandmed EMP-st väljapoole ainult turvalisel ja õiguspärasel viisil. Kuna mõnedel riikidel võivad puududa isikuandmete kasutamist ja edastamist puudutavad seadused, teeme kindlaks, et kolmandad osapooled järgivad siin dokumendis esitatud kohustusi. Kindlakstegemine võib sisaldada kolmandate osapoolte privaatsus- ja turvalisusstandardite ülevaatamist ja vajalike lepingute sõlmimist (vastavalt Euroopa Komisjonis vastu võetud vormile, mis on käesolevas dokumendis saadaval).

Me teavitame teid eraldi ja täiendavalt, kui teie andmed edastatakse EMP-st väljapoole situatsioonis, kui te esitate meile andmeid, mis EMP-st väljapoole edastatakse.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust jaotises „Kontakt“ esitatud kontaktandmetel.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMED HOIUSTAME?

Säilitame teie isikuandmed ainult nii kaua, kui see on vajalik teie isikuandmete säilitamise eesmärgi, teie vajaduste või meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg tehakse kindlaks järgmiste tingimuste alusel:

 • kui tellite meie tooteid ja teenuseid, hoiustame teie isikuandmed meie lepingulise suhte lõpuni;
 • kui osalete kampaaniapakkumises, hoiustame teie isikuandmed kampaaniapakkumise lõpuni;
 • kui esitate meile päringu, hoiustame teie isikuandmed teie päringu töötlemise lõpuni;
 • kui loote kasutajakonto, hoiustame teie isikuandmed seni, kuni te nõuate konto kustutamist või pärast mõningast passiivsusaega (aktiivset suhtlust kaubamärkidega ei eksisteeri) vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele;
 • kui olete nõustunud otseturundusega, hoiustame teie isikuandmed, kuni te tellimusest loobute, nõuate andmete kustutamist või pärast mõningast passiivsusaega (aktiivset suhtlust kaubamärkidega ei eksisteeri) vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele;
 • kui teie arvutisse paigaldatakse küpsised, hoiustame neid nii kaua, kui on vajalik nende eesmärgi saavutamiseks (nt seansi lõpuni ostukorvi küpsiste või seansi kasutajatunnuse küpsiste korral), ja vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele sätestatud perioodi lõpuni.

Eelmainitud perioode võidakse pikendada vastavalt meie õiguslikele või regulatiivsetele kohustustele, samuti õigustatud huvile hallata oma õigusi (näiteks tõendada enda väiteid kohtus) või statistilistel ja varasemate andmete säilitamise eesmärkidel.

Kui teie isikuandmete kasutamine või säilitamine ei ole enam vajalik, eemaldatakse need meie süsteemidest ja arhiividest või anonüümistatakse nii, et teid ei oleks enam võimalik nende andmetega seostada.

KAS TEIE ISIKUANDMED ON TURVATUD?

Oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele ja võtame ette samme selle kindlustamiseks. Nõuame samasugust suhtumist lepingu alusel ka oma kolmandatest isikutest partneritelt, kes teie isikuandmed käitlevad.

Anname alati endast parima teie isikuandmete kaitsmiseks ja kui oleme teie andmed saanud, rakendame rangeid meetmeid ja turvalisussüsteeme nendele volitusteta ligipääsu ennetamiseks. Kuna teabe ülekanne internetis ei ole täielikult turvaline, ei saa me tagada meie veebilehtedele edastatud teabe turvalisust. Niisiis toimub iga andmeedastus teie omal vastutusel.

LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDELE JA SOTSIAALMEEDIAKONTOGA SISSELOGIMINE

Meie veebilehed ja rakendused võivad mõnikord sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaami- ja koostööpartnerite veebilehtedele. Kui suundute mõnele neist veebilehtedest, palume teil arvesse võtta, et neil veebilehtedel on omaenda privaatsussätted ja me ei vastuta nende sätete eest. Palume teil enne isikuandmete edastamist neile veebilehtedele kõnealused sätted hoolikalt läbi lugeda.

Me võime pakkuda võimalust logida sisse enda sotsiaalmeediakontoga. Seda tehes pidage meeles, et jagate meiega oma kontoteavet vastavalt enda sotsiaalmeediaplatvormi privaatsussätetele. Palume külastada oma sotsiaalmeediaplatvormi ja kontrollida selle privaatsussätteid, et mõista, kuidas teie isikuandmed sellises olukorras jagatakse ja kasutatakse.

SOTSIAALMEEDIA JA KASUTAJATE LOODUD SISU

Mõned meie veebileheküljed ja rakendused võimaldavad kasutajatel enda loodud sisu jagada. Palume meeles pidada, et igasugust sisu, mille olete meie sotsiaalmeediaplatvormidele esitanud, jagatakse avalikult, mistõttu tuleb suhtuda ettevaatlikult teatud isikuandmete, sealhulgas näiteks finantsteabe või asukohateabe jagamisse. Me ei vastuta teiste isikute käitumise eest juhul, kui te postitate oma isikuandmed meie sotsiaalmeediaplatvormidel, ja me ei soovita sellist teavet jagada.

Üldiselt võite meiega jagada ainult iseenda isikuandmeid. Kui edastate meile teiste andmesubjektide isikuandmeid, tegutsete teie andmete vastutava töötlejana ja peaksite teavet edastama õiguspäraselt.

TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD

L’Oreal austab teie õigust privaatsusele – on oluline, et teil oleks oma isikuandmete üle kontroll. Teil on järgmised õigused.

Õigus olla teavitatud

Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsasti mõistetavat teavet teie isikuandmete kasutamise ja enda õiguste kohta. Seetõttu jagamegi teiega selles dokumendis esitatud teavet.c c

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele, mida me hoiustame (teatud piirangutega). Meil on õigus nõuda selle eest mõistlikku tasu, võttes arvesse teabe edastamise administratiivkulusid. Ilmselgelt põhjendamatutele, liigsetele või korduvatele päringutele võidakse mitte vastata. Et seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda põhjendamatu viivituseta teid puudutavate ebaõigete või aegunud isikuandmete parandamist või täiendamist. Et seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel. Kui teil on kasutajakonto, võib teil olla lihtsam enda andmeid ise „minu konto“ („My Account“) funktsiooni abil parandada.

Õigus andmete kustutamisele / õigus „olla unustatud“

Mõnel juhul on teil õigus enda isikuandmete eemaldamise või kustutamise nõudmiseks. Pange tähele, et tegu ei ole absoluutse õigusega, kuna meil võib olla õiguslik või õiguspärane põhjus teie andmeid säilitada. Kui soovite oma isikuandmeid kustutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus esitada vastuväiteid otseturunduseks, sealhulgas profileerimiseks

Te saate igal hetkel loobuda või keelduda meie otseturundusmaterjalidest. Lihtsaim on seda teha, vajutades nupule „loobu“ („unsubscribe“) iga e-kirja või teabe lõpus, mille me teile saadame. Muul juhul võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmetel. Kui soovite vaidlustada profileerimist, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus nõusolek tagasi töötlemiseks igal ajal

Te võite enda nõusoleku oma andmete töötlemiseks meie poolt tagasi võtta, kui see töötlemine põhineb teie loal. Loa tagasivõtmine ei mõjuta enne loa tagasivõtmist tehtud andmetöötluse õiguspärasust. Meie arusaam loapõhisest töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“. Kui soovite oma andmete töötlemise vaidlustada ja loa selleks tagasi võtta, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus andmete töötlemise vaidlustamiseks õigustatud huvi alusel

Te võite igal ajal vaidlustada enda andmete töötlemise meie poolt, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil. Meie arusaam õigustatud huvil põhinevast töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“. Pange tähele, et tegu ei ole absoluutse õigusega, kuna meil võib olla õiguslik või õiguspärane põhjus teie andmete säilitamiseks ja edasiseks töötlemiseks. Kui soovite oma õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õiguse kohta esitada kaebus järelevalve asutusele

Teil on õigus võtta ühendust oma koduriigi andmekaitseorganiga, et esitada kaebus L’Oreali andmekaitse- ja privaatsustavade vastu. Võtke julgelt meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel enne, kui esitate kaebuse vastavale andmekaitseorganile.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus enda andmeid liigutada, kopeerida või üle viia meie andmebaasist teise. See õigus kehtib ainult teie esitatud andmetele, mille saamine põhineb lepingul või teie loal, ja kui nende töötlemine on automatiseeritud. Meie arusaam lepingul või teie loal põhinevast töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tähendab, et meil on õigus teie andmeid säilitada, kuid mitte neid töödelda. Õigus kehtib piiratud mahus järgnevalt, nagu sätestatakse isikuandmete kaitse üldmääruses. Andmesubjekt (st teie) vaidlustab isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida. Kui soovite taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.

Õigus küpsised deaktiveerida

Teil on õigus küpsised deaktiveerida. Veebibrauserite sätted on enamasti vaikimisi seatud küpsiseid aktsepteerima, kuid seda saab enda veebibrauseri sätteid ümber seadistades lihtsasti muuta. Paljusid küpsiseid kasutatakse veebilehe või rakenduse kasutusmugavuse või funktsionaalsuse parandamiseks, niisiis võib küpsiste deaktiveerimine takistada mõnede meie veebilehtede või rakenduste funktsioonide kasutamist, nagu on välja toodud meie küpsiste tabelis. Kui soovite piirata või blokeerida kõik küpsised, mille oleme enda veebilehtedele või rakendustele seadnud (mis võib takistada teil mõnede lehe jaotiste kasutamist), saate seda teha oma veebibrauseri sätetes. Selle tegemiseks võite tuge saada oma veebibrauseri abifunktsioonist. Lisateavet saate veebiaadressil: http://www.aboutcookies.org/.

KONTAKT

Kui teil on meile küsimusi või muresid seoses teie andmete töötlemise või kasutamisega või sooviksite kasutada enda ülalpool esitatud õigusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] või tavakirja teel L’Oreal Baltic SIA, Citadeles 12, Riia, LV-1010, Läti.

L’Oreal Baltic SIA  vastutab isikuandmete eest, mida te meiega jagate. Sõnade „L’Oreal“ ja „meie“ all mõeldakse isikuandmete eest vastutavat isikut. L’Oreal on „andmete vastutav töötleja“ rakenduvate andmekaitseseaduste mõttes.

L’Oreal Baltic SIA

Andmekaitsega seotud küsimused edastada järgmistele kontaktidele:

Citadeles 12, Riia, LV-1010, Läti või e-posti aadressil: [email protected]

http://loreal-paris.et/et-ee/