Privaatsuspoliitika

L’Oreal püüdleb eeskujuliku vastutustundliku ettevõttena parema maailma poole. Hindame väga ausust ja läbipaistvust ning oleme pühendunud tugeva ja püsiva kliendisuhte loomisele, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja kasul. Ka teie privaatsuse ja valikute kaitsmine ning austamine moodustab osa sellest lubadusest. Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Selleks oleme allpool välja toonud oma privaatsuslubadused ja täieliku privaatsuspoliitika.

MEIE PRIVAATSUSLUBADUSED

 1. Austame teie privaatsust ja valikuid.

 2. Tagame, et teie privaatsus ja julgeolek on tagatud kõigis meie tegudes.

 3. Me ei saada teile reklaampakkumisi, kui te ei ole seda meilt eraldi palunud. Te võite igal ajal oma meelt muuta.

 4. Me ei paku ega müü teie isikuandmed kellelegi.

 5. Oleme pühendunud teie andmete turvalisuse ja kaitse tagamisele. See hõlmab koostööd ainult usaldusväärsete partneritega. 

 6. Teie andmete kasutamisel oleme pühendunud avatusele ja läbipaistvusele.

 7. Me ei kasuta teie isikuandmed viisidel, millest me ei ole teid teavitanud.

 8. Austame teie õigusi ja püüame alati teie nõudmistele võimalikult suures osas vastu tulla, rikkumata iseenda õiguslikke ja tegevuskohustusi.

Lisateabe jagamiseks meie privaatsustavade kohta oleme allpool välja toonud isikuandmete liigid, mida saame otse teilt või teie liikumise järgi meie veebilehel, kuidas me teie isikuandmed kasutada võime, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja hoiustame ning teie õigused seoses teie isikuandmetega. Loomulikult ei pruugi kõik situatsioonid teiega seotud olla. Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate kõigist võimalikest olukordadest, kus me teie andmetega kokku puutuda võime. 

Mida rohkem te meiega suhtlete, seda rohkem saame teie kohta teada, see annab meile võimaluse pakkuda teile sobivaid teenuseid. 

Kasutame teie saadetud või meie kogutud isikuandmed alati kooskõlas käesoleva dokumendiga. Palun lugege tähelepanelikult seda teavet ja võimalike küsimuste korral tutvuge meie küsimuste ja vastuste lehega. Kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses oma isikuandmetega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil personal-da@loreal.com.

MIDA SELLEST PRIVAATSUSPOLIITIKAST LEIDA VÕIB? 

Kes me oleme?

Mis on isikuandmed?

Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?

Kuidas me teie andmeid kogume või omandame?

Automatiseeritud töötlus

Profiilianalüüs

Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?

Kus hoiustame teie isikuandmeid?

Kui kaua hoiustame teie isikuandmeid?

Kas minu isikuandmed on turvatud?

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine

Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu

Teie õigused ja valikud

Kontakt


KES ME OLEME?

Kaubamärk on osa SIA L’Oreal Baltic kaubamärkide kogust. SIA L’Oreal Baltic vastutab isikuandmete eest, mida te meiega jagate. Sõnade „L’Oreal“ ja „meie“ all mõeldakse isikuandmete eest vastutavat isikut. L’Oreal on „andmete vastutav töötleja“ rakenduvate andmekaitseseaduste mõttes. 

SIA L’Oreal Baltic 

Andmekaitsega seotud küsimused edastada järgmistele kontaktidele: 

Citadeles 12, Riia LV-1010, Läti või e-posti aadressile personal-da@loreal.com.

MIS ON ISIKUANDMED?


Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt“) kohta, keda saab otseselt (nt teie nimi) või kaudselt (pseudonümiseerimise teel, nt unikaalse kontonumbri abil, milles ei sisaldu muud isikuteavet) tuvastada. See tähendab, et isikuandmed sisaldavad teavet, nagu teie e-posti aadress, kodune aadress, mobiilinumber, kasutajanimi, profiilipilt, isiklikud eelistused, ostuharjumused, kasutaja loodud sisu, finantsteave ja teie välimust puudutav teave. See võib sisaldada ka unikaalseid arvtunnuseid, nagu arvuti IP-aadress, nutiseadme MAC-aadress ja küpsised. 

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS SEDA KASUTAME?


L’Orealis usutakse, et teie, tarbija, olete meie tegevuse kese. Meile meeldib teist kuulda, teid tundma õppida ning luua ja tuua teieni tooteid, mis teile meeldivad. Samuti teame, et paljudele teist meeldib meiega suhelda. Seetõttu on palju viise, kuidas te saate meiega oma isikuandmed jagada ja meie neid koguda. 

Kuidas me kogume või saame teie andmeid?


Me võime koguda või saada teie andmeid oma veebilehtedelt, ankeetidest, rakendustest, seadmetest, L’Oreali toodete või kaubamärkide sotsiaalmeedialehtedelt või muul viisil. Mõnikord annate te meile enda andmed otse (nt luues kasutajakonto, meiega ühendust võttes, sooritades tellimuse meie veebilehtedelt, rakendustest või kauplustest ja ilusalongidest), mõnikord kogume me seda (nt kasutades küpsiseid, et näha, kuidas te meie veebilehti või rakendusi kasutate) ja mõnikord saame teie andmeid kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas teistelt L’Oreal Groupi liikmetelt.

Teie andmeid kogudes märgistame kohustuslikud väljad tärniga, kui need andmed on vajalikud, järgmistel eesmärkidel:

 • meievahelise lepingu täitmiseks (nt toodete teieni toimetamiseks, kui olete need meie veebilehtedelt või rakendustest tellinud);

 • teie tellitud teenuse pakkumiseks (näiteks uudiskirja teieni toimetamiseks), või

 • õiguslike nõuete täitmiseks (nt arve väljastamiseks, teie vanuse tuvastamiseks, kuna ainult üle 18-aastased saavad meile enda andmeid edastada).

Kui te ei anna meile tärniga märgistatud teavet, võib see mõjutada meie võimalusi toodete ja teenuste teieni toimetamiseks.

Üksikasju kirjeldame laiemalt allpool olevas tabelis.

 1. Millistel hetkedel võite meile oma andmeid edastada ja meie teie andmeid koguda? Selles tulbas kirjeldatakse, milliste tegevustega või millistes situatsioonides me teie andmeid kasutame või kogume. Näiteks kui sooritate tellimust, registreerite end uudiskirja saajate nimekirja või vaatate meie veebilehte või rakendust.

 2. Milliseid isikuandmed saame otse teilt või teie suhtlusest meiega? Selles tulbas selgitatakse, milliseid andmeid me teie kohta sõltuvalt olukorrast koguda võime.

 3. Kuidas ja miks võime teie andmeid kasutada? Selles tulbas selgitatakse, mida me teie andmetega teha võime, ja tuuakse välja nende kogumise eesmärgid.

 4. Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks? Selles tulbas kirjeldatakse põhjuseid, mille alusel me teie andmeid kasutada võime. 

Sõltuvalt teie andmete kasutamise eesmärgist võib teie andmete kasutamise õiguslik alus olla järgmine:

 • teie nõusolek,

 • meie õigustatud huvide kohta, mis võib olla: 

  • meie toodete ja teenuste arendamine: täpsemalt meie ärihuvid, mis võimaldavad meil paremini mõista teie vajadusi ja ootusi, et arendada meie teenuseid, veebilehekülgi, rakendusi, seadmeid, tooteid ja kaubamärke enda tarbijate hüvanguks;

  • pettuste ennetamine: tagamaks, et makse on täielikult laekunud, vaba pettusest ja omastamissoovist;

  • enda vahendite kindlustamine: hoida teie kasutatavad vahendid (meie veebilehtedel, rakendustes ja seadmetes) turvalistena; tagada, et need töötavad, ja neid pidevalt arendada;

 • lepingu täitmine: täpsemalt teie tellitud teenuste täitmine;

 • õiguslik nõue, kui andmete töötlemist nõuab seadus.


Ülevaade teie kokkupuudetest meiega ja selle tagajärgedest teie andmetele.


Millistel hetkedel võite meile oma andmeid edastada ja meie teie andmeid koguda?

Milliseid isikuandmeid saame otse teilt või teie suhtlusest meiega?


Kuidas ja miks võime teie andmeid kasutada?

Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?Kasutajakonto loomine ja haldamine


Teave, mida kogutakse L’Oreali kodulehekülgedele või rakendustesse kasutajakonto loomisel, sotsiaalmeediakontoga sisselogimisel või kaupluses.

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-sugu;

-e-posti aadress;

-aadress;

-telefoninumber;

-foto;

-sünnikuupäev või vanuserühm;

-isikutunnistus, kasutajanimi ja parool;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-tellimuse andmed;

-sotsiaalmeediakonto (kui kasutasite seda sisse logimiseks või enda isikuandmete meiega jagamiseks).

Teie andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

-teie tellimuste haldamiseks;

-looside, kampaaniamängude, küsitluste või võistluste haldamiseks, millega olete otsustanud liituda;

-teie küsimustele vastamiseks ja muul viisil teiega suhtlemiseks;

-teile lojaalsusprogrammide pakkumiseks;

teile omaenda eelistuste seadmise võimaldamiseks.

-Lepingu täitmine

Pakkuda teile teenust, mille tellisite (nt kasutajakonto loomine, küsitluse täitmine, toote ostmine).

-õigustatud huvide kohta Ettevõtte edukaks toimimiseks, toodete turundamiseks võistluste, kampaaniamängude, küsitluste, konkurssidega, teie küsimustele vastamise ja teiega muul viisil suhtlemisega, teile lojaalsusprogrammide pakkumisega, eelistuste märkimise võimaldamisega.

-Teile turundusmaterjalide saatmiseks (kui olete seda soovinud), mis võivad olla suunatud teile isiklikult (nt vastavalt isikuandmetele, mille oleme teie kohta saanud, ja teie märgitud eelistustele).


-Nõusolek

Teile turundusmaterjalide saatmiseks.


-Analüütika tegemiseks või statistikaks, et

pakkuda isikupäraseid teenuseid vastavalt teie välistele omadustele.

-Meie veebilehtede ja rakenduste jälgimiseks ja arendamiseks.

Meie veebilehtede ja rakenduste turvamiseks ja teie ja enda pettuste eest kaitsmiseks.

-õigustatud huvide kohta Meie veebilehekülgede ja rakenduste turvalisuse tagamiseks, et kaitsta neid pettuste eest ja võimaldada meil paremini mõista teie vajadusi ja ootusi ning seega arendada meie teenuseid, tooteid ja kaubamärke.


Uudiskirja ja turundusmaterjalide tellimine


Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-e-posti aadress;

-ees- ja perekonnanimi;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-sotsiaalmeediakonto (kui kasutasite seda sisse logimiseks või enda isikuandmete meiega jagamiseks).


Teie andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

-teile turundusmaterjalide saatmiseks (kui olete seda soovinud), mis võivad olla suunatud teile isiklikult vastavalt isikuandmetele, mille oleme teie kohta saanud ja teie märgitud eelistustele (sh teie lemmikkaupluse asukoht).


-Nõusolek, õigustatud huvide kohta

Teile turundusmaterjalide saatmiseks.
-Analüüsimiseks või statistika tegemiseks, et mõista oma turundustegevuste tõhusust ja tagada teile asjakohaseim kogemus vastavalt vajadustele.

-õigustatud huvide kohta Võimaldab meil oma turundusmaterjale kohandada, mõista nende tõhusust ja tagada teile asjakohaseim kogemus, aidata meil mõista teie vajadusi ja ootusi ning seeläbi parandada meie teenuseid, tooteid ja kaubamärke.


-Pidada ajakohast nimekirja isikutest, kes on palunud endaga mitte ühendust võtta.


-Õiguslikud kohustused ja õigustatud huvide kohta

Hoida teie andmed isikute nimekirjas, kes on palunud endale mitte turundusmaterjale saata, kui olete turundusmaterjalide saamisest loobunud.


Ostud ja tellimuse haldamine


Teave, mida kogutakse tellimuse sooritamisel L’Oreali veebilehekülgedel, rakendustes, sotsiaalmeedialehtedel või kaupluses.

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-e-posti aadress;

-aadress (tellimuse kohaletoimetamiseks ja arve saatmiseks);

-telefoninumber;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-sotsiaalmeediakonto (kui kasutasite seda sisse logimiseks või enda isikuandmete meiega jagamiseks);

-teave tasumise kohta, sealhulgas soetatud tootedete ja kaupluse asukoha kohta;

-maksevahend ja sellekohane teave, või

-ostude ajalugu.


Teie andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

-teiega suhtlemiseks, et tellimus lõpuni viia, kui olete ostukorvi salvestanud või tooted ostukorvi lisanud ostu lõpuni sooritamata;

-teie teavitamiseks, kui toode, mida soovisite osta, on saadaval;

-teie tellimuse täitmiseks ja selle jälgimiseks, sealhulgas toote kohaletoimetamiseks aadressile, mille tellimusse märkisite;

-teie tellimuse makse haldamiseks – rõhutame, et makseteavet (krediitkaardi number, Paypal-konto teave, pangakonto teave) ei kogu meie, vaid makseteenuse osutajad;

-iga teie suhtluse haldamiseks, mis puudutab teie tellimust.-Tellimuse täitmine

Teile tellitud teenuse (ostu) pakkumiseks.


-Maksete turvamine pettuste vastu – rõhutame, et pettuste tuvastamiseks ja kinnituse saamiseks, et makse sooritasite teie või teie poolt volitatud isik, kasutame kolmanda osapoole pakutavat teenust.

-Teie profiiliteabe rikastamiseks, kui kasutasite tellimuse sooritamiseks enda kasutajakontol olevat teavet.

-Rahulolu mõõtmiseks.

-Tellimusega seotud vaidluste lahendamiseks.

-Statistika tegemiseks, et hinnata turundustegevuste tõhusust ja tagada teile asjakohaseim võimalik kogemus vastavalt teie vajadustele.


õigustatud huvide kohta Teie ja enda kaitsmiseks petturliku tegevuse eest ja tagamaks, et makse on täielikult laekunud, vaba pettusest ja omastamissoovist.


Veebisirvimine


L’Oreali veebilehtedel või rakendustes või kolmandate osapoolte veebilehtedel või rakendustes sirvimisel küpsiste või muude sarnaste tehnoloogiate („Küpsised“*) abil kogutud teave.Et saada teavet konkreetsete küpsiste kohta, mida veebileheküljed või rakendused teie seadmesse paigaldavad, vaadake lisatud küpsiste tabelit.

* Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse või telefoni) kui kasutate internetti, sealhulgas L’Oreal Groupi veebilehti.

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-teavet, mis on seotud teie veebilehekülgede ja rakenduste kasutamisega;

-teavet, kuidas te meie veebilehele jõudsite;

-sisselogimisteavet;

-lehekülgi, mida te vaatasite;

-videoid, mida te vaatasite;

-reklaame, millele te klõpsasite;

-tooteid, mida te otsisite;

-teie asukohta;

-teie külastuse ajalist kestust;

-tooteid, mille endale ostukorvi valisite.


Teave võib sisaldada ka järgmist tehnilist teavet:

-IP-aadressi;

-brauseriteavet;

-seadme teavet.


Igale külastajale antav ainulaadne tunnus ja selle tunnuse aegumistähtpäev.

Kasutame küpsiseid, kui see on vajalik, kooskõlas muude isikuandmetega, mida olete juba meiega jaganud (nagu eelnevad tellimused või liitumine e-posti teel saadetavate uudiskirjade saajate nimekirjaga), või järgmistel eesmärkidel.
-Et võimaldada meie veebilehtede või rakenduste täielik toimimine:

-sisu täielik kuvamine;

-ostukorvi sisu loomine ja meeles pidamine;

-teie sisselogimisteabe loomine ja meeles pidamine;

-kasutaja isikupärastamine, näiteks kasutuskeel;

-teie seadme parameetrid, sealhulgas ekraani resolutsioon jmt;

-meie veebilehtede ja rakenduste arendamine, näiteks uute ideede testimine.


-Veebilehe või rakenduse turvalisuse tagamine, teie kaitsmine pettuse või meie veebilehtede ja rakenduste väärkasutamise eest, näiteks tõrkeotsinguga.


Statistika tegemiseks:

-et vältida külastajate topeltsalvestamist;

-et saada teada kasutajate suhtumist meie reklaamikampaaniatesse, kui olete sellega nõustunud.


õigustatud huvide kohta Tagamaks, et küpsised on (i) vajalikud veebilehtede või rakenduste toimimiseks, või (ii) neid kasutatakse veebilehtede või rakenduste turvamiseks.


-Nõusolek

Meie pakkumiste ja teenuste arendamiseks.

Teadmaks, kuidas te meie veebilehed või rakendused leidsite.

Reklaamiks ja teile suunatud sisu pakkumiseks

-Et tuua teieni käitumispõhist internetireklaami:

-et näidata teile internetireklaame toodetest, mis teid varasema käitumise põhjal huvitada võiks;

-et näidata teile reklaame ja sisu sotsiaalmeediaplatvormidel.


-Et kohandada meie teenuseid teile sobivaks:

-et saata teile soovitusi, turundusmaterjale või sisu vastavalt teie profiilile ja huvidele;

-et kuvada meie veebilehekülgi ja rakendusi teile suunatult, näiteks teie ostukorvi või sisselogimisteabe meeles pidamisega ja kasutajaliidest kohandavate küpsistega (nt teie seadmega seotud parameetrid, nagu ekraaniresolutsioon, kirjatüüp jmt).


-Et lubada meie sisu jagamine sotsiaalmeedias (jagamisnupud veebilehtedel).


-Nõusolek

Kõigile teistele küpsistele.


Turundustegevus


Teave, mida kogutakse mängude, võistluste, kampaaniate, näidiste ja küsitlustega.

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-e-posti aadress;

-telefoninumber;

-sünnikuupäev;

-sugu;

-aadress;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-sotsiaalmeediakonto (kui kasutasite seda sisse logimiseks või enda isikuandmete meiega jagamiseks);

-muu teave, mida olete meiega jaganud (nt enda „minu kasutajakonto“ lehekülje kaudu, meiega ühendust võttes, enda sisu, näiteks fotosid või toodete tagasisidet pakkudes, küsimusega vestlusaknas, mis on saadaval mõnel veebilehel või rakenduses, või osaledes võistlusel, mängus või küsitlustes).


-Et täita enda ülesandeid, näiteks hallata teie osalemist võistlustel, mängudes ja küsitlustes, sealhulgas võtta arvesse teie tagasisidet ja ettepanekuid.


-Lepingu täitmine

Pakkuda teile teenust, mille tellisite.

-õigustatud huvide kohta Ettevõtte edukaks haldamiseks ja toodete turundamiseks, korraldades võistlusi, mänge ja küsitlusi, sealhulgas võttes arvesse teie tagasisidet ja ettepanekuid.


-Statistika tegemiseks, et mõista meie turundustegevuste tõhusust ja tagada teile asjakohaseim kogemus vastavalt teie vajadustele.

-Õigustatud huvi

Võimaldada meil paremini mõista teie vajadusi ja ootusi ning seeläbi pakkuda teile paremaid teenuseid, tooteid ja kaubamärke.


-Et saata teile turundusmaterjale (kui te olete seda palunud).

-Nõusolek

Teile turundusmaterjalide saatmiseks.


Kasutajate loodud sisu


Teave, mida kogutakse, kui te saadate sisu mõnele meie sotsiaalmeediaplatvormile või nõustusite enda sotsiaalmeediaplatvormile saadetud sisu taaskasutamisega.


Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi või varjunimi;

-e-posti aadress;

-foto;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-sotsiaalmeediakonto (kui kasutasite seda sisse logimiseks või enda isikuandmete meiega jagamiseks);

-muu teave, mida olete meiega jaganud (nt enda „minu kasutajakonto“ lehekülje kaudu, meiega ühendust võttes, enda sisu, näiteks fotosid või toodete tagasisidet pakkudes, küsimusega vestlusaknas, mis on saadaval mõnel veebilehel või rakenduses).


-Kooskõlas konkreetsete tingimustega, millega te olete nõustunud.

-Teie tagasiside postitamiseks või toodete turundamiseks.

.

-Nõusolek

Teie internetti postitatud sisu taaskasutamiseks

-Statistika tegemiseks, et mõista meie turundustegevuste tõhusust ja tagada teile asjakohaseim kogemus vastavalt teie vajadustele.

-Õigustatud huvide kohta

Võimaldada meil paremini mõista teie vajadusi ja ootusi ning seeläbi pakkuda teile paremaid teenuseid, tooteid ja kaubamärke.


Rakenduste ja seadmete kasutamine


Teave, mida kogutakse meie rakenduste ja/või seadmete kasutamisel.

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-e-posti aadress;

-asukoht;

-sünnikuupäev;

-isikukirjeldus või isiklikud eelistused;

-foto;

-teave välimuse, sealhulgas nahatooni, naha- või juuksetüübi kohta;

-geoasukoht.


Teie andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

-et pakkuda teile tellitud teenuseid (näiteks võimalust virtuaalselt meie tooteid proovida, tooteid rakenduses või seotud e-kaubanduse veebilehtedel soetada, saada nõu ja märguandeid päikesekiirguse hulga ja juuksehoolduspraktika kohta);

-et analüüsida teie välimusnäitajaid ning soovitada sobivaid tooteid (sealhulgas tellimustooteid) ja praktikaid;

-pakkuda teile toote- ja praktikasoovitusi.

-Lepingu täitmine ja õigustatud huvi

Et pakkuda teile tellitud teenuseid (sealhulgas vajaduse korral uuringu- ja arendustiimi algoritmianalüüsi, mis on vajalik teenuse pakkumiseks).

-L’Oreal Groupi siseselt teadlastele uuringu- ja innovatsioonitegevuseks, et parendada meie tooteid.

-Meie rakenduste ja seadmete jälgimiseks ja arendamiseks.

-Statistika tegemiseks, et mõista meie turundustegevuste tõhusust ja tagada teile asjakohaseim kogemus vastavalt teie vajadustele.

-Õigustatud huvide kohta

Meie toodete ja teenuste pidevaks arendamiseks, et vastata teie vajadustele ja ootustele ning uuringu- ja innovatsioonieesmärkidel.


Päringud


Teave, mida kogutakse teid küsitledes (näiteks meie klienditeeninduses) seoses meie kaubamärkide, toodete ja nende kasutamisega.


Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-telefoninumber;

-e-posti aadress;

-muu teave teie kohta, mida te olete meiega jaganud seoses enda päringuga (mis võib sisaldada teavet teie välimuse või tervise kohta, kui te olete selleks loa andnud).


-Teie päringutele vastamiseks.

Kui vaja, teiega ühenduse saamiseks seoses asjakohaste teenustega.

-Nõusolek

Teie päringu töötlemiseks.


-Statistika tegemiseks, et parandada meie toodete toimimist ja turvalisust.

-Õigustatud huvide kohta ja õiguslik kohustus

Võimaldada meil paremini mõista klientide vajadusi ja ootusi ning seeläbi pakkuda paremaid teenuseid, tooteid ja kaubamärke ning anda vastus teie päringule.

-Kosmeetikatoodete turvalisuse tagamiseks (Cosmétovigilance):

-et jälgida ja ennetada meie toodete kasutamisega seotud soovimatut mõju;

-et viia ellu uuringuid seoses meie toodete turvalise kasutamisega;

-et viia sisse ja kontrollida parandusi, kui need on vajalikud.

-Õiguslik kohustus Pidada kinni enda õiguslikust kohustusest toodete soovimatu mõju kontrollimiseks. Pidada kinni enda õiguslikust kohustusest hinnata ja tagada enda toodete turvalisus ja anda toodete ebasoovitava mõju korral aru vastutavale organile.


Sponsorlus

Sõltuvalt sellest, kui palju te meiega suhtlete, võib see teave sisaldada järgmist:

-ees- ja perekonnanimi;

-telefoninumber;

-e-posti aadress.

-Et saata teise isiku soovi korral tarbijale teavet oma toodete või soovikorvi lisatud toodete kohta.

-Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine

Päringu töötlemine.


ja


-Õigustatud huvide kohta ja õiguslik kohustus

Et võtta isikuga ühendust teise isiku nõudmisel.


Automatiseeritud töötlus põhinevate üksikotsuste tegemine


Meie veebilehtedel, rakendustes või seadmetes sooritatud maksete pettuste ja omastamise vastu võitlemiseks ja asjakohaseks turbeks kasutame kolmanda osapoole pakutavaid lahendusi. Selline pettusetuvastamise meetod põhineb näiteks lihtsal võrdlusel, seoste loomisel, klasterdamisel, eeldustel ja võõrväärtuste tuvastamisel intelligentsete osaliste abil, andmeühildamistehnikate ja erinevate andmekaevetehnikate kaudu.


See pettusetuvastamise meetod võib olla täielikult automatiseeritud või sisaldada inimsekkumist, kui inimene teeb lõpliku otsuse. Igal juhul rakendame kõiki ennetavaid ja turvameetmeid, et piirata ligipääsu teie andmetele. 


Automatiseeritud pettusetuvastamise süsteemi tulemusena võib (i) esineda viivitusi teie tellimuse või päringu töötlemisel, kuni teie ülekannet üle vaadatakse, ja (ii) riski tuvastamise korral võidakse piirata või keelata teie ligipääs teenusele. Teil on õigus pääseda ligi teabele, mille põhjal me otsuse teeme. Palume teil lugeda ka allpool asuvat jaotist „Teie õigused ja võimalused“.

Selline töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel või on selleks volituse andnud Euroopa Liidu või selle liikmesriigi õigus, millele andmete vastutav töötleja allub. Teil on õigus inimsekkumisele andmete vastutava töötleja poolt, et väljendada enda vaatepunkti ja otsust vaidlustada.

Profiilianalüüs

Teile isikupärastatud teabe või sisu saatmiseks või näitamiseks võime kasutada tehnikaid, mis kvalifitseeruvad „Profiilianalüüs“ (nt igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis sisaldab nende andmete kasutamist isikuomaduste hindamiseks ja on seotud füüsilise isiku, eriti inimese eelistuste, huvide, majandusliku olukorra, käitumise, asukoha, tervise, usaldusväärsuse või liikumise analüüsimiseks ja prognoosimiseks). See tähendab, et võime koguda teie isikuandmeid ja teavet teie kohta ülalpool tabelis esitatud juhtudel. Me tsentraliseerime andmed ja analüüsime neid, et hinnata ja ennustada teie isiklikke eelistusi ja huvisid.

Analüüsi põhjal saadame või näitame teie huvidele ja vajadustele vastavat teavet ja sisu.


Teatud juhtudel on teil õigus keelduda enda andmete kasutamisest profileerimise eesmärgil. Palume teil lugeda ka allpool asuvat jaotist „Teie õigused ja võimalused“.


Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?


Me võime jagada teie isikuandmed L’Oreal Groupi siseselt vastavalt teie loale või meie õigustatud sisehalduslikele huvidele, et täita enda õiguslikke kohustusi, ennetada pettusi ja turvata enda vahendeid ning arendada tooteid ja teenuseid. 

Sõltuvalt kogumise eesmärgist ja ainult vajaduse korral võivad teie andmetele ligi pääseda L’Oreal Groupi liikmed üle maailma, põhinedes meie õigustatud huvil täita teie tellimusi ja sisehalduslikel eesmärkidel, kus võimaluse korral esitatakse andmed pseudonümiseeritud kujul (mis ei võimalda otsest tuvastamist). 


Me võime teie isikuandmid pseudonümiseeritud kujul (mis ei võimalda otsest tuvastamist) jagada L’Oreali uuringu- ja innovatsioonikeskuse teadlastega, sealhulgas nendega, kes paiknevad väljaspool teie koduriiki, uuringu- ja innovatsioonieesmärkidel toodete ja teenuste toimimise arendamiseks. 


Kui see on lubatud, võime jagada teie isikuandmed, sealhulgas küpsiste abil kogutud andmeid, oma kaubamärkidega vastavalt meie õigustatud huvile sisehalduslike ülesannete täitmiseks, et ühtlustada ja uuendada teavet, mida te meiega jagate, teha teie tunnuste põhjal statistikat ja kohandada meie teabeedastust. 


Lisateabe saamiseks L’Oreal Groupi, selle kaubamärkide ja nende asupaikade kohta palume külastada L’Oreal Groupi veebilehekülge. Turunduslikel eesmärkidel võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikute või L’Oreal Groupi liikmetega.


Me jagame teie andmeid kolmandate isikutega otseturunduslikel eesmärkidel ainult teie loal. Sellisel juhul töötleb teie andmeid kolmas isik, kes esineb andmete vastutava töötlejana, ja siis kehtivad nende teenusetingimused ja privaatsussätted. Peaksite põhjalikult tutvuma nende dokumentatsiooniga enne, kui nõustute oma teabe avalikustamisega kõnealusele kolmandale isikule. Selline olukord esineb juhul, kui te edastate oma isikuandmed kolmanda isiku teenuseid kasutades (nt Facebooki kasutajakonto või profiili abil), niisiis olete alati teavitatud ja teil on mõistlikult võimalik aru saada, et kolmandad isikud saavad teie isikuandmed.  


Teie isikuandmed võivad meie nimel töödelda ka usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad – volitatud töötlejad.


Tugineme usaldusväärsete kolmandate isikute teenustele mitmete ettevõtlustoimingute tegemiseks meie nimel. Me edastame neile ainult teavet, mida on vaja teenuse pakkumiseks, ja nõuame, et teie isikuandmeid ei kasutataks muudel eesmärkidel. Anname alati endast parima, tagamaks, et kõik kolmandad isikud, kellega koostööd teeme, käitleksid teie isikuandmed turvaliselt. Näiteks võime usaldada teenused, mis nõuavad teie andmete töötlemist, järgmistele isikutele.


 • Kolmandad isikud, kes assisteerivad ja aitavad meil pakkuda digitaalseid ja e-kaubanduse teenuseid, nagu sotsiaalne kuulamine (social listening), kaupluste lokaator, lojaalsusprogrammid, tuvastuse haldamine, hinded ja arvustused, kliendisuhete haldus (CRM), veebianalüütika ja otsingumootorid, kasutajate loodud sisu haldusvahendid. 

 • Reklaami-, turundus-, digitaal- ja sotsiaalmeediaagentuurid, kes aitavad meid reklaami, turunduse ja kampaaniate, nende tõhususe analüüsi ja teie kontaktandmete ja küsimuste haldamisega.

 • Kolmandad isikud, kelle ülesanne on teile toode kohale toimetada, nt posti- või tarneteenusepakkujad.

 • Kolmandad isikud, kes aitavad meid infotehnoloogiateenustega nagu platvormi pakkujad, veebimajutusteenuse pakkujad, haldus- ja tugiteenused meie andmebaasidele, tarkvarale ja rakendustele, mis võivad sisaldada teie andmeid (näiteks võidakse teenusepakkujatele teie andmed avaldada nende ülesannete täitmiseks).

 • Makseteenusepakkujad ja krediidireitinguagentuurid, et määrata teie krediidihinnangut ja tuvastada teie andmed, kui see on lepingu sõlmimiseks vajalik.

 • Kolmandad isikud, kes aitavad meid klienditeeninduslikel ja kosmeetikatoodete turvalisuse tagamise (Cosmétovigilance) eesmärkidel.Me võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele kui uutele andmete vastutavatele töötlejatele järgmistel juhtudel.


 • Mõne ettevõtte või selle vara müümise korral võib olla vajalik teie isikuandmete avalikustamine nende ettevõtete või varade omandajale. Kui L’Oreali või osa selle varadest omandab kolmas isik, kantakse kolmandatele isikutele koos omandiga üle ka selle varaga seotud klientide isikuandmed. Kui see on sobiv, töötleb ostja teie isikuandmeid uue andmete vastutava töötlejana ja andmetöötlusele kehtib ostja privaatsuspoliitika. 

 • Kui meil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmed teistega oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja meie kasutus- või müügitingimuste või muude tingimuste jõustamiseks või täitmiseks, millega te olete nõustunud, või õiguste ja vara, L’Oreali enda ning meie klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks. 

 • Kui meil on selleks teie luba.

 • Kui meie õigus teie andmeid avalikustada tuleneb seadusest.Me võime jagada teie isikuandmed oma partneritega järgmistel juhtudel.


 • Kui teenus, millega te liitusite, on loodud koostöös L’Oreali ja partneri vahel (näiteks kaubamärgi kooskasutuses loodud rakendus). Sellisel juhul töötlevad L’Oreal ja meie partner teie isikuandmed eraldi endale vajalikel järgmistel põhjustel: 

  • L’Oreali puhul kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga; 

  • partner tegutseb samuti andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga. 

 • Juhul, kui te nõustusite eraldi turundus- ja reklaamimaterjalide saamisega L’Oreali partnerilt (näiteks L’Oreali turustatavas rakenduses, mis on partneritele ligipääsetav). Sellisel juhul tegutseb partner andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga.

 • Me võime avaldada sisu sotsiaalmeediaplatvormidelt iseenda toetuseks. Kui te loete sotsiaalmeediaplatvormidelt saadud sisu meie veebilehel või rakenduses, võidakse teie seadmesse paigaldada selle sotsiaalmeediaplatvormi küpsis. Lisateabe saamiseks palume teil lugeda nende sotsiaalmeediaplatvormide küpsisesätteid. Sellisel juhul tegutseb partner andmete vastutava töötlejana oma tingimustel ja kooskõlas enda privaatsuspoliitikaga.


ME VÕIME EDASTADA TEIE ISIKUANDMEID OMA PARTNERITELE

 

Informatsioon, mida Facebook kogub ja meiega jagab

Kõiki Facebooki funktsioone ja teenuseid, mis on saadaval meie veebilehel või rakendususes, reguleerivad Facebooki andmekaitsetingimused (Facebook Data Policy). Sealt leiate rohkem informatsiooni oma õiguste ja seadistuste valikute kohta.

Seda veebilehte või rakendust kasutades on teil võimalik:

 • registreerida ennast Facebooki vahendusel. Seda tehes nõustute meiega jagama osa oma avaliku profiili informatsiooni;

 • kasutada meie Facebooki platvormil Facebooki sotsiaalseid pluginaid, nagu näiteks “like” ja “share”;

 • nõustuda meie veebilehe või rakenduse küpsiste (nimetatud ka kui “Facebook Pixel”) kasutustingimustega, mis aitavad meil koguda teavet teie seadme ning tegevuste kohta, näiteks kuidas te kasutate meie teenuseid, mis oste te teete ja mis reklaame te näete, kas teil on Facebooki konto ning kas te olete Facebooki sisse logitud.


Kui te kasutate meie platvormil olevaid Facebooki funktsioone, siis me kogume andmeid, mis aitavad meil:

 • näidata teile Facebookis (või Instagramis, Messengeris või mõnes muus Facebooki teenuses) reklaame, mis võiks teile huvi pakkuda; 

 • mõõta ja analüüsida meie veebilehe või rakenduse ja nende lisade efektiivsust.

Me võime kasutada meie veebilehe või rakenduse kaudu teie poolt antud isikuandmeid (nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, sugu ja telefoninumber) teie tuvastamiseks Facebookis (või Instagramis, Messengeris või mõnes muus Facebooki teenuses), et näidata teile peronaliseeritud reklaame. Facebook ei jaga teie isikuandmeid ning kustutab vastava teabe kohe pärast tuvastamise protsessi lõppemist.

Informatsioon Google kohta

Kui te kasutate meie veebilehel või rakenduses olevaid Google reklaamiteenuseid, võib Google koguda ning kasutada teie isikuandmeid. Kui te soovite saada rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google kasutab teie isikuandmeid, siis vaadake Google privaatsusseadeid (Google Privacy & Terms), mis on saadaval siin ning mis puudutavad neid teenuseid ja andmetöötlust.

Meie ei paku teie isikuandmed teistele ega müü neid.Kus me teie isikuandmed hoiustame?


Teavet, mida me kogume, võidakse edastada ja hoiustada või sellele ligi pääseda asukohtades väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Seda võivad töödelda meie meeskonnaliikmed, kes tegutsevad väljaspool EMP-d, kes töötavad meie või mõne meie teenusepakkuja jaoks. 


L’Oreal edastab isikuandmed EMP-st väljapoole ainult turvalisel ja õiguspärasel viisil. Kuna mõnedel riikidel võivad puududa isikuandmete kasutamist ja edastamist puudutavad seadused, teeme kindlaks, et kolmandad osapooled järgivad siin dokumendis esitatud kohustusi. Kindlakstegemine võib sisaldada kolmandate osapoolte privaatsus- ja turvalisusstandardite ülevaatamist ja vajalike lepingute sõlmimist (vastavalt Euroopa Komisjonis vastu võetud vormile, mis on käesolevas dokumendis saadaval).

Me teavitame teid eraldi ja täiendavalt, kui teie andmed edastatakse EMP-st väljapoole situatsioonis, kui te esitate meile andmeid, mis EMP-st väljapoole edastatakse. 

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust jaotises „Kontakt“ esitatud kontaktandmetel. 


Kui kaua me teie isikuandmed hoiustame?


Säilitame teie isikuandmed ainult nii kaua, kui see on vajalik teie isikuandmete säilitamise eesmärgi, teie vajaduste või meie õiguslike kohustuste täitmiseks. 

Andmete säilitamise aeg tehakse kindlaks järgmiste tingimuste alusel:

 • kui tellite meie tooteid ja teenuseid, hoiustame teie isikuandmed meie lepingulise suhte lõpuni;

 • kui osalete kampaaniapakkumises, hoiustame teie isikuandmed kampaaniapakkumise lõpuni;

 • kui esitate meile päringu, hoiustame teie isikuandmed teie päringu töötlemise lõpuni;

 • kui loote kasutajakonto, hoiustame teie isikuandmed seni, kuni te nõuate konto kustutamist või pärast mõningast passiivsusaega (aktiivset suhtlust kaubamärkidega ei eksisteeri) vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele;

 • kui olete nõustunud otseturundusega, hoiustame teie isikuandmed, kuni te tellimusest loobute, nõuate andmete kustutamist või pärast mõningast passiivsusaega (aktiivset suhtlust kaubamärkidega ei eksisteeri) vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele;

 • kui teie arvutisse paigaldatakse küpsised, hoiustame neid nii kaua, kui on vajalik nende eesmärgi saavutamiseks (nt seansi lõpuni ostukorvi küpsiste või seansi kasutajatunnuse küpsiste korral), ja vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele sätestatud perioodi lõpuni. 

Eelmainitud perioode võidakse pikendada vastavalt meie õiguslikele või regulatiivsetele kohustustele, samuti õigustatud huvile hallata oma õigusi (näiteks tõendada enda väiteid kohtus) või statistilistel ja varasemate andmete säilitamise eesmärkidel.


Kui teie isikuandmete kasutamine või säilitamine ei ole enam vajalik, eemaldatakse need meie süsteemidest ja arhiividest või anonüümistatakse nii, et teid ei oleks enam võimalik nende andmetega seostada. Kas teie isikuandmed on turvatud?


Oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele ja võtame ette samme selle kindlustamiseks. Nõuame samasugust suhtumist lepingu alusel ka oma kolmandatest isikutest partneritelt, kes teie isikuandmed käitlevad. 


Anname alati endast parima teie isikuandmete kaitsmiseks ja kui oleme teie andmed saanud, rakendame rangeid meetmeid ja turvalisussüsteeme nendele volitusteta ligipääsu ennetamiseks. Kuna teabe ülekanne internetis ei ole täielikult turvaline, ei saa me tagada meie veebilehtedele edastatud teabe turvalisust. Niisiis toimub iga andmeedastus teie omal vastutusel. Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakontoga sisselogimine


Meie veebilehed ja rakendused võivad mõnikord sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaami- ja koostööpartnerite veebilehtedele. Kui suundute mõnele neist veebilehtedest, palume teil arvesse võtta, et neil veebilehtedel on omaenda privaatsussätted ja me ei vastuta nende sätete eest. Palume teil enne isikuandmete edastamist neile veebilehtedele kõnealused sätted hoolikalt läbi lugeda.


Me võime pakkuda võimalust logida sisse enda sotsiaalmeediakontoga. Seda tehes pidage meeles, et jagate meiega oma kontoteavet vastavalt enda sotsiaalmeediaplatvormi privaatsussätetele. Palume külastada oma sotsiaalmeediaplatvormi ja kontrollida selle privaatsussätteid, et mõista, kuidas teie isikuandmed sellises olukorras jagatakse ja kasutatakse.Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu


Mõned meie veebileheküljed ja rakendused võimaldavad kasutajatel enda loodud sisu jagada. Palume meeles pidada, et igasugust sisu, mille olete meie sotsiaalmeediaplatvormidele esitanud, jagatakse avalikult, mistõttu tuleb suhtuda ettevaatlikult teatud isikuandmete, sealhulgas näiteks finantsteabe või asukohateabe jagamisse. Me ei vastuta teiste isikute käitumise eest juhul, kui te postitate oma isikuandmed meie sotsiaalmeediaplatvormidel, ja me ei soovita sellist teavet jagada. 


Üldiselt võite meiega jagada ainult iseenda isikuandmeid. Kui edastate meile teiste andmesubjektide isikuandmeid, tegutsete teie andmete vastutava töötlejana ja peaksite teavet edastama õiguspäraselt.

TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD


L’Oreal austab teie õigust privaatsusele – on oluline, et teil oleks oma isikuandmete üle kontroll. Teil on järgmised õigused. 


Teie õigused

Mida see tähendab?

Õigus olla teavitatud

Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsasti mõistetavat teavet teie isikuandmete kasutamise ja enda õiguste kohta. Seetõttu jagamegi teiega selles dokumendis esitatud teavet.


Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele, mida me hoiustame (teatud piirangutega).

Meil on õigus nõuda selle eest mõistlikku tasu, võttes arvesse teabe edastamise administratiivkulusid.

Ilmselgelt põhjendamatutele, liigsetele või korduvatele päringutele võidakse mitte vastata.

Et seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda põhjendamatu viivituseta teid puudutavate ebaõigete või aegunud isikuandmete parandamist või täiendamist.

Et seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel. Kui teil on kasutajakonto, võib teil olla lihtsam enda andmeid ise „minu konto“ („My Account“) funktsiooni abil parandada.


Õigus andmete kustutamisele / õigus „olla unustatud“

Mõnel juhul on teil õigus enda isikuandmete eemaldamise või kustutamise nõudmiseks. Pange tähele, et tegu ei ole absoluutse õigusega, kuna meil võib olla õiguslik või õiguspärane põhjus teie andmeid säilitada.

Kui soovite oma isikuandmeid kustutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õigus esitada vastuväiteid otseturunduseks, sealhulgas profileerimiseks

Te saate igal hetkel loobuda või keelduda meie otseturundusmaterjalidest.

Lihtsaim on seda teha, vajutades nupule „loobu“ („unsubscribe“) iga e-kirja või teabe lõpus, mille me teile saadame. Muul juhul võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmetel.


Kui soovite vaidlustada profileerimist, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õigus nõusolek tagasi töötlemiseks igal ajal


Te võite enda nõusoleku oma andmete töötlemiseks meie poolt tagasi võtta, kui see töötlemine põhineb teie loal. Loa tagasivõtmine ei mõjuta enne loa tagasivõtmist tehtud andmetöötluse õiguspärasust. Meie arusaam loapõhisest töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“.

Kui soovite oma andmete töötlemise vaidlustada ja loa selleks tagasi võtta, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.Õigus andmete töötlemise vaidlustamiseks õigustatud huvi alusel

Te võite igal ajal vaidlustada enda andmete töötlemise meie poolt, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil. Meie arusaam õigustatud huvil põhinevast töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“.

Pange tähele, et tegu ei ole absoluutse õigusega, kuna meil võib olla õiguslik või õiguspärane põhjus teie andmete säilitamiseks ja edasiseks töötlemiseks.

Kui soovite oma õigust kasutada, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õiguse kohta esitada kaebus järelevalve asutusele

Teil on õigus võtta ühendust oma koduriigi andmekaitseorganiga, et esitada kaebus L’Oreali andmekaitse- ja privaatsustavade vastu.

Võtke julgelt meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel enne, kui esitate kaebuse vastavale andmekaitseorganile.


Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus enda andmeid liigutada, kopeerida või üle viia meie andmebaasist teise. See õigus kehtib ainult teie esitatud andmetele, mille saamine põhineb lepingul või teie loal, ja kui nende töötlemine on automatiseeritud. Meie arusaam lepingul või teie loal põhinevast töötlusest põhineb tabelil jaotises „Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?“, täpsemalt tulbal „Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks?“.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tähendab, et meil on õigus teie andmeid säilitada, kuid mitte neid töödelda.

Õigus kehtib piiratud mahus järgnevalt, nagu sätestatakse isikuandmete kaitse üldmääruses.

-Andmesubjekt (st teie) vaidlustab isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida.

-Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist.


-Vastutav töötleja (st L’Oreal) ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.


-Andmesubjekt (st teie) on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.
Kui soovite taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktidel.


Õigus küpsised deaktiveerida

Teil on õigus küpsised deaktiveerida. Veebibrauserite sätted on enamasti vaikimisi seatud küpsiseid aktsepteerima, kuid seda saab enda veebibrauseri sätteid ümber seadistades lihtsasti muuta.


Paljusid küpsiseid kasutatakse veebilehe või rakenduse kasutusmugavuse või funktsionaalsuse parandamiseks, niisiis võib küpsiste deaktiveerimine takistada mõnede meie veebilehtede või rakenduste funktsioonide kasutamist, nagu on välja toodud meie küpsiste tabelis.


Kui soovite piirata või blokeerida kõik küpsised, mille oleme enda veebilehtedele või rakendustele seadnud (mis võib takistada teil mõnede lehe jaotiste kasutamist), saate seda teha oma veebibrauseri sätetes. Selle tegemiseks võite tuge saada oma veebibrauseri abifunktsioonist. Lisateavet saate veebiaadressil:

http://www.aboutcookies.org/;Teie taotlusega tegelemiseks võib olla vajalik teie isiku tuvastamine. Meie privaatsuspoliitika muutmine

Privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Muudatused viiakse sisse käesolevasse dokumenti, seetõttu soovitame teil seda aeg-ajalt kontrollida, et olla kursis oluliste muutustega.

KONTAKT


Kui teil on meile küsimusi või muresid seoses teie andmete töötlemise või kasutamisega või sooviksite kasutada enda ülalpool esitatud õigusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil personal-da@loreal.com või tavakirja teel L’Oreal Baltic SIA, Citadeles 12, Riia, LV-1010, Läti.

L’Oreal Baltic SIA  vastutab isikuandmete eest, mida te meiega jagate. Sõnade „L’Oreal“ ja „meie“ all mõeldakse isikuandmete eest vastutavat isikut. L’Oreal on „andmete vastutav töötleja“ rakenduvate andmekaitseseaduste mõttes. 

 L’Oreal Baltic SIA 

Andmekaitsega seotud küsimused edastada järgmistele kontaktidele: 

Citadeles 12, Riia, LV-1010, Läti või e-posti aadressil personal-da@loreal.com


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/privaatsuspoliitika" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "AVALEHT" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/privaatsuspoliitika", "name": "Privaatsuspoliitika" } } ] }