L’ORÉAL FOR THE FUTURE

L’ORÉAL FOR THE FUTURE (L’ORÉAL TULEVIKU HEAKS)

Investeerime 10 miljonit eurot naisi toetavatesse keskkonnaprojektidesse Kuna naised ja tüdrukud on kliimamuutuste suurimad ohvrid, investeerime 10 miljonit eurot atmosfääri jõudva CO2 vähendamiseks mõeldud keskkonnaprojektidesse, toetades naisi ja tüdrukuid kohalikes kogukondades.
Jacundá metsa säilitamine, Brasiilia

Amazonase vihmametsa kaitsmine ja kohalike kogukondade võimestamine

Brasiilias toetame me 95 000 hektari põlismetsa kaitset, et säilitada bioloogilist mitmekesisust ja julgustada ressursside säästvat kasutamist. Lisaks kasvuhoonegaaside heite ennetamisele ja kohalike kogukondade toimetuleku parandamisele töötame koolitusprogrammide kaudu noortele ja naistele uute võimaluste pakkumise nimel. Meie eesmärk on anda naistele võimalus asuda tööle ja töötada juhtivatel kohtadel väljaspool kodu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }
ForestV2

Liugui metsastamine, Hiina.

Kogukonnapuude istutamine, et muuta tühermaa jõudsalt kasvavaks metsaks

Looduslike maastike ja rikkaliku bioloogilise mitmekesisuse poolest tuntud Lõuna-Hiina Karsti piirkonda ähvardab kõrbestumine, mis on osaliselt tekkinud metsade hävitamise tagajärjel. Koostöös kogukondadega on selle projekti eesmärk istutada põlispuid, eraldada atmosfäärist CO2-e ja edendada säästvat arengut. Kohalikele inimestele, eriti naistele, pakutakse uusi töö- ja koolitusvõimalusi. Täistööajaga töötajate hulgas on 65% naisi.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }
Ingredients

Uue põlvkonna põllumajandus, Belgia ja Prantsusmaa.

Tervislik pinnas, rikkalik bioloogiline mitmekesisus, tulusad talud

Põllumeeste ja agronoomide uuendusliku partnerluse kaudu aitab see projekt muuta põllumajandustavasid kogu Prantsusmaal ja Belgias. Kaasatud on üle 1600 põllumehe. Uute regeneratiivsete meetodite abil saadakse toitainerikas toit, säilitatakse õhu kvaliteeti ja bioloogilist mitmekesisust, parandades samal ajal põllumajandusettevõtete kasumlikkust.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }

Kariba metsa kaitse, Zimbabwe.

Metsade päästmine, metsloomade kaitsmine ja elu muutmine

See 2011. aastal käivitatud ambitsioonikas Aafrika projekt on takistanud igal aastal enam kui 3 miljoni tonni süsinikdioksiidi heidete jõudmist atmosfääri, hoides ära metsade hävitamise ja maade seisundi halvenemise ligi 785 000 hektaril. Kariloomad ja kogukonnaaed aitavad parandada kohalike kogukondade toimetulekut. Ühena 70 kliimaprojektist, mida kontrollitakse täiendavate kliima-, kogukonna ja bioloogilise mitmekesisuse standardite alusel, toetab Kariba kohalikke inimesi, pakkudes juurdepääsu tervise-, haridus- ja koolitusprogrammidele. Erilist tähelepanu pööratakse naiste olukorrale. 50 000 naise toimetulek on paranenud, 53 000 on saanud kasu parematest tervishoiuteenustest ja 13 000 naist on liitunud meie haridusprogrammiga. Järgnevatel aastatel jätkatakse jõupingutusi, et rohkem naisi saaks algatusega liituda.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }
Kariba

Väikesed metsad, suur potentsiaal, USA.

Perekonnametsade omanike toimetuleku tugevdamine süsiniku eraldamise kaudu

See uudne projekt toetab väikemetsade omanikke, kellel varem puudus juurdepääs oma metsamaa säästva majandamise tööriistadele, teabele ja rahastusele. Maaomanikel on projekti kaudu nüüd õigus rakendada oma maatükil jätkusuutlikke tavasid, luues maastiku tasandil suuri positiivseid kliimamõjusid, kasutades ära süsiniku sidumise täielikku potentsiaali oma maadel.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }

Muskitia sinine süsinik, Honduras.

Ainulaadsete mangroovimetsade kaitsmine ja kohalike põlisrahvaste kogukondade võimestamine

Pindala järgi suudavad mangroovid siduda kuni neli korda rohkem süsinikku kui maismaametsad. 30-50% maailma mangroovidest on aga juba kadunud. Esimese omataolisena kaitseb Hondurases see uudne sinise süsiniku projekt metsade hävitamise eest ligi 5000 ha mangroove ning üle 280 000 ha okas- ja laialehiseid metsi.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }
Muskitia

Paralleelselt on selle missiooni eesmärk naisi võimestada erinevate vahendite abil, näiteks:

  • koolitusprogrammid,

  • noorte inimeste ja naisettevõtjate sertifitseerimiskursused,

  • orkaanide poolt kahjustatud kakaokultuuride (peamiselt naiste arendatud tegevus) taastamine,

  • naiste ja laste õiguste edendamine ja kaitsmine.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "AVALEHT" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/investment-program", "name": "investment-program" } } ] }