Oleme pühendunud tõestatud tõhususele

Tõestame oma toodete tõhusust kliiniliste uuringutega, mille viivad läbi sõltumatud instituudid.

Koos nahahooldustoodete osakonna rajamisega lõime ka spetsiaalse osakonna toodete toimivuse hindamiseks. Eesmärgiks on toodete toimivuse prognoosimine kõigil nahatüüpidel uue toote väljatöötamise kõige varasemal etapil.

Meie teadlased töötavad väsimatult, et arendada uusi, paremini toimivaid tooteid. Meie poolt kasutatavaid toimeaineid ja koostiseid uuritakse in vitro (labori-) ja in vivo (elus-) katsetega ning kliiniliste testidega, mille viivad läbi sõltumatud instituudid.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Texture2_resized

Koostiste loomise kunst

Kvaliteetsed, läbiproovitud toimivusega tooted sünnivad hoolikalt valitud koguste, koostiste ja tekstuuride põhjal.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Küsimus
1

Milliseid väljakutseid peate ületama uue toote loomisel?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Väljakutseks on innovatsioon. Teisisõnu, leida naiste jaoks uusi lahendusi, integreerides kõige uuema teabe oma tehnoloogiate ja teadmistega naha kohta, kandes samal ajal hoolt, et toote kvaliteet, toimivus ja ohutus oleksid seotud kõige laiemas kontekstis. Peame ühtlasi silmas L'Oréal'i kontserni keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid eesmärke, arvestades kasutatavate toorainete mõju ja päritolu.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Texture3_resized
Küsimus
2

Millised on uusimad trendid koostisainete valikul?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Näeme niisutavate toimeainete puhul kasvavat huvi vedelamate, veelisemate ja värskemate tekstuuride vastu, mis on inspireeritud Aasia kosmeetikast. Aga täheldame ühtlasi ja tagasipöördumist selliste traditsiooniliste tekstuuride nagu õlid, savimaskid juurde, ainult kergemates, ajakohastatud versioonides, mis vastavad tänapäevase naise kõrgetele nõudmistele tõhususe osas.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Texture1_resized
Küsimus
3

Are there cultural differenceKas selles, mida koostisainetelt oodatakse, on kultuurilisi erinevusi?s in expectation when it comes to formulations?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Igal maailma piirkonnal on kultuurilised ja klimaatilised iseärasused ja seega on ka neis elavatel naistel erinevad nahatüübid ja erinevad vajadused. Näiteks Aasias väljendub naha vananemine eelkõige liigses pigmentatsioonis, Euroopas aga annavad vananemisest eelkõige märku kortsud. Sellepärast oleme rajanud L’Oréal Paris' koostisainete laborid maailma erinevatesse piirkondadesse: Euroopasse, Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse, Jaapanisse, Hiinasse, Indiasse ja Aafrikasse. Laborite eesmärgiks on kohandada või luua koostisi, mis vastavad spetsiaalselt vastava piirkonna tarbijate vajadustele ja see on kõigi jaoks parim lahendus! Üle maailma paiknevate laborite omavaheline mõttevahetus ja koostöö on meie uuendustöös väga suureks inspiratsiooniallikaks.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Küsimus
4

Heites pilgu tulevikku, millised on teie järgmised uuendused?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Meie uuendustöö toimub eelkõige kahes suures valdkonnas: Isikupärastatud nahahooldus: tänu digitaalsele maailmale aitavad uued diagnostikavahendid meil luua kiire profiili iga tarbija naha seisundist: karedus, kortsud, melaniinisisaldus, seborröa, hüdratsioon ...Iga naine saab hoolitseda oma naha eest vastavalt oma isiklikele vajadustele. Igapäevase elu pinged tekitavad samuti vajaduse uute toodete järele: saastevastased kreemid, magamismaskid, jne...
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }

Nahaatlas - aastatepikkune töö kõigi nahatüüpide ja naha arengu mõistmiseks

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
Igasugune teaduslik, meditsiiniline või tehniline distsipliin vajab arenemiseks usaldusväärseid ja asjakohaseid mõõdikuid, et kirjeldada ja iseloomustada uuritud populatsioonide staatust ja hinnata oma tegevuse toimivust. Need vahendid on teadlastele ja spetsialistidele eluliselt tähtsad, et välja töötatavaid tooteid ja hooldusi testida, kasutada või rakendada ning võrrelda nende mõju ühesuguste hindamiskriteeriumite alusel. Sellepärast oli L’Oréal Paris’ ekspertidel vajadus välja töötada täielik ja ainulaadne nahaatlas A-st kuni Y-ni.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "AVALEHT" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/the-other-side", "name": "Teisel pool" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/meie-tohusus", "name": "Meie tohusus" } } ] }