L’ORÉAL FOR THE FUTURE

Meie lubadus: vähendada oma CO2 heitmeid 2030. aastaks poole võrra

Juhtiva kaubamärgina on meil kohustus anda oma osa inimkonna ees seisvate probleemide lahendamisel. Seetõttu on L'Oréal Paris võtnud endale ambitsioonika missiooni: vähendada 2030. aastaks oma süsinikdioksiidi heidet iga toote kohta poole võrra. Samuti panustame 10 miljonit eurot keskkonnaprojektidesse, mille esimesed kasusaajad on naiste kogukonnad üle kogu maailma. Nende eesmärkide saavutamine nõuab täielikku pühendumist igal tasandil.
Icons with texts

Esikohal looduslikud koostisosad

L'Oréal Paris eelistab taastuvaid, looduslikke ja jätkusuutlikke tooraineid. Lähtume jätkusuutliku innovatsiooni, rohelise keemia ja biotehnoloogia valdkonna üle 25 aasta pikkustest kogemustest, et pakkuda uut uurimis- ja innovatsioonimudelit, mida me nimetame „roheliseks teaduseks“. 2020. aastal toetasime tooraine säästva hankimise programmide kaudu juba 11 538 abisaajat. 2030. aastaks hangitakse 100% meie taastuvatest ja mineraalsetest toorainetest säästvalt ja 95% meie koostisosadest on taastuvat päritolu või saadud rikkalikest mineraalidest. Roheline teadus võimaldab meil luua alternatiive naftakeemiasaaduste koostisosadele ja avastada uusi kosmeetilisi eeliseid, kahjustamata kvaliteeti või ohutust.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }
Ingredients

2030. aastaks hangitakse 100% meie biopõhistest koostisosadest säästvalt.

2025. aastaks on 100% meie plastpakenditest taaskasutatavad, korduvkasutatavad ja komposteeritavad

Suurendame oluliselt ringlussevõetud ja taaskasutatavate materjalide osakaalu. Elvital sarja pudelid on juba 100% ümbertöödeldud plastist. Muidugi julgustame vastutustundlikku innovatsiooni. Näitena on meil õnnestunud koostöös oma partneri Pabocoga välja töötada biopõhistest ja taaskasutatavatest taimekiududest valmistatud pudel. Samal ajal muudame pakendeid kergemaks, pakume uuesti täidetavaid lahendusi ja arendame vähem energiat tarbivaid ja keskkonda vähem kahjustavaid tootmisprotsesse.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }
Packaging

2030. aastaks meie on pakendid säästvamad:
100% meie klaaspurkidest on kergemad, kasutatakse ringlussevõetud klaasi;
100% meie pappkarpidest hangitakse säästvalt majandatud metsadest.

Avastage siin meie tooted, mis juba rohelisest pakendist kasu saavad.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

Meie ringlussevõtuprotsess

Arendusinsener Roseline Boccoviga

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

Kuni 97% biolagunevus meie uue põlvkonna maskidel ja palsamitel

Keskkonnamõju vähendamiseks parandame oma koostiste biolagunevust ja vähendame vee jalajälge. 2019. aastal turule toodud toodetest on Elvital Full Resist Power Mask juba 97% ja Men Expert Shaving Barber Club 94% biolagunev. 

Ja me jätkame. Pool kaubamärgi süsinikujäljest on seotud vee kasutamise ja selle kuumutamisega toodete loputamiseks. Teadlikuma veekasutuse teadvustamiseks kasutamise etapis ja duši all kuluva aja vähendamiseks töötame välja koostised, mis vajavad vähem vett loputamiseks (nt More than Shampoo), samuti uued ilurutiinid, mis nõuavad vähem loputusetappe (kaks ühes tooted või loputuseta juuksehooldus, näiteks Dream Length).


Avastage siin meie tooted, mis juba optimeeritud biolagunevusest kasu saavad.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

Meie veevabad uuendused

Teadusdirektor Elisabeth Bouhadanaga

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

Meie koostiste keskkonnamõju

Jätkusuutliku innovatsiooni rahvusvahelise direktori Eric Bone´iga

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

2030. aastaks 11 süsinikuneutraalset tehast ja 10 süsinikuneutraalset jaotuskeskust

Suuremahuline tootmine nõuab protsesside täielikku ümbermõtestamist, et säilitada puhtam ja rohelisem planeet. Aastatel 2005–2020 on meie tehased ja jaotuskeskused vähendanud CO2 heitkoguseid juba 82%, veetarbimist 44% ja jäätmeteket 35% võrra.  Rohkem kui kunagi varem propageerime süsinikdioksiidi vähendamise algatusi kogu tootmisprotsessi kestel. Tänapäeval toodetakse Elvitali sarja süsinikuneutraalses tehases, mis kasutab 100% taastuvenergiat. Tehas töötab kohalike metsajääkide ringlussevõtu abil.

Siit leiate meie tooted, mida juba toodetakse süsinikuneutraalsetes tehastes.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

Kuidas me jätkusuutlikult toodame

Keskkonnadirektor Jean-Michel Pille´iga

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }

100%
2025. aastaks on kõik meie tootmiskohad saavutanud süsinikuneutraalsuse energiatõhususe parandamise ja 100%-lise taastuvenergia kasutamise kaudu.

Jõustades naisi üle maailma

Kuna kliimamuutuste peamised ohvrid on naised, investeerib L'Oréal Paris 10 miljonit eurot 6 süsinikdioksiidiprojekti, mille kasusaajad on naiste kogukonnad üle kogu maailma. Lisaks rahalisele toetusele töötab L’Oréal Paris välja ka eriprogrammid, mis julgustavad kaasama rohkem naisi nende projektide juhtimisse. Näiteks Hondurases, kus kohalikud põliselanike kogukonnad kaitsevad ja taastavad mangroove, toetab see kaubamärk projekti, mida juhib naisteühendus. Nad saavad tuge juhtimise, finantsilise iseseisvuse ja naiste tervise kursuste kaudu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }
Empowering

Kliimamuutuste pakilisuse tõttu peame reageerima tõhusalt ja suurepärase innovatsioonitunnetusega. L'Oréal Paris on 100% pühendunud nende uute väljakutsetega tegelemisele. Me oleme seda väärt.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "AVALEHT" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/sustainability", "name": "sustainability" } } ] }