Meie juuksehooldustoodete keskkonna- ja sotsiaalse mõju läbipaistvus

L'Oréal Paris on pühendunud oma toodete mõju pidevale parandamisele kogu nende elutsükli jooksul, sealhulgas koostise väljatöötamise, pakendamis-, tootmis- ja kasutusetapis. Meie eesmärk on anda Teile läbipaistev juurdepääs kõigile andmetele, et saaksite teha meie planeeti säästvamaid tarbimisvalikuid, alustades meie juuksehooldustoodetega.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "How to", "description": "Environmental and Social Impact", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/brand-section/our-commitments/pil/video-pil.jpg?rev=d94b3dee33dc4aa2834d3b47998737d1", "uploadDate": "2022-09-08T08:41:02+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/hh8AsWXJm_Y" }

TOODETE KESKKONNA- JA SOTSIAALNE MÕJU

Kontserni L’Oréal hindamismetoodikal põhinev tulemus „Üldine keskkonnamõju“ annab täpse ülevaate toote mõjust, võttes arvesse 14 planeedile mõju avaldavat tegurit*, nagu kasvuhoonegaaside heitkogused, veepuudus, ookeanide hapestumine ja mõju elurikkusele. Mõju mõõdetakse toote elutsükli igas etapis ning selle arvutamisel ei võeta arvesse mitte ainult materjali hankimist, toote tootmist ja transporti, vaid ka tarbijate kasutust ja pakendite ringlussevõttu ning see esitatakse selgelt.

Lisateave on kättesaadav toote kirjelduse lehekülje jaotises „Keskkonna- ja sotsiaalne mõju“, kust leiate üksikasjad tootmistingimuste, pakendi ja toote sotsiaalse panuse kohta, näiteks haavatavate kogukondade toetamise kohta. 

*süsinik, veepuudus, magevee ökotoksilisus, magevee eutrofeerumine, mere eutrofeerumine, vee hapestumine, fossiilsete ja mineraalsete ressursside ammendumine, maa kasutusotstarbe muutmine, maismaa eutrofeerumine, tahked osakesed, keskkonna kaudu toimuv mürgistus, ioniseeriv kiirgus, osooni ammendumine ja fotokeemiline moodustumine

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }

MÕJU MÕÕTMINE KOGU TOOTE ELUTSÜKLI JOOKSUL

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Impact

AVASTAGE MEIE TOODETE HINNE

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Nutri Score
Märgistus annab igale tootele hinde A-st kuni E-ni. Hindega A tooted on madalaima üldise keskkonnamõjuga võrreldes hindega E toodetega, mille üldine keskkonnamõju on suurim.
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Iga toote hinde arvutamiseks kasutatava meetodi on heaks kiitnud 11 sõltumatut teaduseksperti ja andmeid on kontrollinud sõltumatu audiitor Bureau Veritas Certification.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Meie tooteteave on hõlpsasti kättesaadav ka veebisaitidel. Kõigi L’Oréal Paris’i väljaloputamist vajavate juuksehooldustoodete tootemõju märgistuse leiate tooteteabe veebilehelt, pärast koostisosade loetelu.

Avastage meie hinded

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }

ÜLDINE KESKKONNAMÕJU

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Label
Süsiniku- ja veejalajäljed on eraldi esile tõstetud, kuna need moodustavad keskmiselt kaks kolmandikku selle metoodika raames hinnatud kosmeetikatoodete üldisest keskkonnamõjust.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }

Selleks, et anda tarbijatele selget ja kasulikku teavet, töötati see keskkonnamärgistuse süsteem välja kontserni L'Oréal samasse tootekategooriasse kuuluvate toodete võrdlusvahendina. Näiteks võrreldakse šampooni teiste kontserni L'Oréal šampoonidega: šampoonidel, mille hinne on „A“, on kõige väiksem üldine keskkonnamõju võrreldes šampoonidega, mille hinne on „E“, mille üldine keskkonnamõju on kõige suurem.

Kas te ei suuda kahe toote vahel otsustada? Kasutage otsustamiseks keskkonna- ja sotsiaalmärgistust! Avastage meie juuksehoolduse hinded.

Lugege lisateavet meie kohustuse kohta vähendada oma keskkonnajalajälge.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Veritas V2

AVASTAGE MEIE MEETODID

Need keskkonna- ja sotsiaalse mõju märgistamise meetodid on kooskõlas Euroopa keskkonnatoodete ökoloogilise jalajälje standarditega, mille eesmärk on vähendada kaupade ja teenuste keskkonnamõju mitmekriteeriumilise lähenemisviisi abil. Andmeid kontrollib ka sõltumatu ja ülemaailmselt tunnustatud audiitor – büroo Bureau Veritas Certification.

- Klõpsake, et saada meetodite kohta lisateavet

- Büroo Bureau Veritas Certification  kinnituse leiate siit..

SÕNASTIK

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

SÜSINIKU JALAJÄLG

Kasvuhoonegaaside (CO₂) heitkogused, mis eralduvad toote elutsükli jooksul, st koostisosade hankimise, pakendi tootmise, valmistoote tootmise, transpordi, kasutamise ja pakendi jäätmekäitluse ajal.

Kas teadsite?
Keskmiselt 70% šampooni süsinikujalajäljest tuleneb energiast, mida on vaja dušivee soojendamiseks.

ELVIVE’i ekspertide nõuanne
Te saate siluda juuksejuure ümber olevat nahka, suurendada juuste sära ja aidata vähendada ka keskkonnamõju, kui vähendate lihtsalt vee temperatuuri šampooni väljaloputamisel.

VEE JALAJÄLG

Vee kogus, mida kasutatakse kogu toote elutsükli jooksul, s.t sealhulgas vesi, mida kasutatakse koostisosade hankimisel, pakendite tootmisel, valmistoodete valmistamisel tehases, toote kasutamisel (nt duši all) ja reovee puhastamiseks vajalik vesi.

Kas teadsite?
Keskmiselt 60% šampooni või palsamiga seotud vee jalajäljest tekib kasutusfaasis! Seepärast töötame selle nimel, et parandada oma šampoonide ja palsamite mahaloputatavust. Võite valida ka juustesse jäetavad palsamid, mis on sageli planeedi jaoks paremad. 

ELVIVE’i ekspertide nõuanne
ELVIVE’i abil saate säästa majapidamisvett mitmel moel, sest oleme välja töötanud loputusvabad puhastus- ja juustesse jäetavad tooted, mida saab kasutada ilma eelpesuta. Meie kuivšampoone saab kasutada järgmise peapesemise edasilükkamiseks ja meie kuivšampoonide seerumid sobivad juuste rahustamiseks, värskendamiseks ja kujundamiseks pesemiste vahelisel ajal.

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

VASTUTUSTUNDLIK TOOTMISETTEVÕTE

Tootmisettevõte, kes aasta-aastalt vähendab kasvuhoonegaaside (CO₂) heitkoguseid, veetarbimist ja jäätmetekkeid ning aitab kaasa kohaliku tööhõive arendamisele – eriti haavatavas majanduslikus olukorras olevate inimeste puhul – ja aitab kaasa oma töötajate koolitusvõimaluste tagamisele.

Kas teadsite?
Meie 26 tehasest 11 on praegu CO₂-neutraalsed. L’Oréal Paris’ tehased on võtnud endale kohustuse kasutada 2025. aastaks 100% taastuvenergiat, nii et need oleks kõik CO₂-neutraalsed, ning me oleme võtnud endale kohustuse muuta 2030. aastaks tehased veeringlustehasteks, mis tähendab, et kogu tööstusvesi puhastatakse, võetakse ringlusse ja taaskasutatakse.

FSC™ VÕI PEFC* SERTIFITSEERITUD PABER/PAPP

Toote pakendamisel kasutatav paber või papp pärineb eranditult metsadest, mida majandatakse vastutustundlikult ja elurikkust kaitsval viisil ning mille on sõltumatult sertifitseerinud FSC™.

Kas teadsite?
Kõik meie karbid ja kasutusjuhendid L’Oréal Paris’is on eranditult valmistatud sertifitseeritud paberist ja papist ning pärinevad kestlikult majandatavatest metsadest. *FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

RINGLUSSEVÕETUD MATERJAL

Muude ringlussevõetud materjalide abil toodetud materjal.

Kas teadsite?
L'Oréal Paris on võtnud endale kohustuse tagada, et 2030. aastaks on tema plastpakendid pärit kas ringlussevõetud või taastuvatest allikatest: ükski neist ei pärine otse toorplastist..

ELVIVE’i ekspertide nõuanne

L'Oréal Paris Elvive on võtnud endale kohustuse võidelda sanitaarplastjäätmete vastu, mistõttu 100% meie šampooni- ja palsamipudelitest* on nüüd valmistatud taaskasutatud plastist, säästes igal aastal 6000 tonni uut plasti. Kas teadsite, et need pudelid on ka laialdaselt ringlussevõetavad? Ilusate juuste jaoks täna. Parem planeet homme.

*välja arvatud korgid, kuid me otsime kestlikumat lahendust.

RINGLUSSEVÕETAVAD TOOTED

Komponendid, mida saab – kui taristu seda võimaldab – koguda ja töödelda uue materjali saamiseks spetsiaalse tööstusliku protsessi abil.* *vastavalt Ellen MacArthuri fondi määratlusele, mis käsitleb ülemaailmset ringlussevõttu mastaabis ja praktikas

Kas teadsite?
Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et 2025. aastaks on kõik meie plastpakendid taastäidetavad, ringlussevõetavad või kompostitavad. Tänapäeval on kõik meie šampooni- ja palsamipudelid laialdaselt ringlussevõetavad*..
*välja arvatud korgid, kuid me otsime kestlikumat lahendust

ELVIVE’i ekspertide nõuanne
Elvive jagab pakendite sorteerimisjuhiseid üha enamate toodete puhul, et aidata meie tarbijatel võtta kasutusele õiged sorteerimisviisid.

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

TÖÖÕIGUS: ÜRO ÜLEMAAILMSE TÖÖÕIGUSTE KOKKULEPPE 4 PÕHIMÕTET

Kõik L'Oréal Paris'i toodete komponentide või koostisosade otsesed tarnijad on kohustatud järgima ÜRO tööstandardite aluspõhimõtteid:

  • Töötajate õigus vabalt ühineda ja pidada kollektiivläbirääkimisi
  • Sunniviisiline ega kohustuslik töö ei ole lubatud
  • Laste tööjõu kasutamine ei ole lubatud
  • Töötajate diskrimineerimine ei ole lubatud

Kas teadsite?
Alates 2006. aastast on kontsern L’Oréal korraldanud üle 13 600 kohapealse sotsiaalse auditi, mille on läbi viinud akrediteeritud kolmandad osapooled.

SOTSIAALSE KAASATUSE EDENDAMISELE PÜHENDUNUD TARNIJAD

Koostisosade ja pakendite tarnijad, kes pakuvad sotsiaalselt ja/või majanduslikult haavatavate kogukondade inimestele juurdepääsu tööle ja elatustaset, kuna nad osalevad vähemalt ühes kontserni L'Oréal solidaarsusprogrammis. Lisateavet L'Oréali solidaarsusprogrammi kohta leiate siit.

Kas teadsite?
2020. aastal toetati L'Oréal Paris'i sotsiaalse kaasatuse solidaarsusprogrammi kaudu 11 538 abisaajat. Tänapäeval aitab näiteks mõnede meie taimsete koostisosade (nagu argaaniaõli, sheavõi ja Centella asiatica) kasvatamine kohalikke kogukondi, pakkudes inimväärseid töötingimusi, võrdseid võimalusi tööl ning keskkonda ja elurikkust austavaid tootmismeetodeid.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Thing", "subjectOf": { "@type": "ItemList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "url" : "https://www.loreal-paris.ee/15-20-30-50-erinev-spf-koigile", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"15 20 30 50 erinev SPF koigile", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/contextualized/summer-has-left-me-with-wrinkles-hero.jpg?rev=974b5293a71e431998139021f90e7f0a", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2018-09-25T11:47:09+00:00", "dateModified": "2022-01-06T17:21:28+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=54cad09ac2d94e10964b45bd0620f8ec", "width":189, "height":60 } }, "description":"Ükskõik, kas rannas, linnas või matkamas, kunagi ei tohi me unustada oma suvist lemmiksõpra: päikesekaitsetoodet. Kreemid, piimad, õlid, spreid ... Sõltumata tekstuurist, loeb päikesekaitsekreemi kaitsefaktor!" } }, { "@type":"ListItem", "position": 2, "url" : "https://www.loreal-paris.ee/kuidas-valida-oma-nahale-sobivat-naomaski", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Kuidas valida oma nahale sobivat naomaski", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/beauty-gestures/the-wonderful-world-of-face-masks-hero.jpg?rev=53d2133523864c77b27fbe59fc100fbf", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2019-03-20T15:06:03+00:00", "dateModified": "2022-01-06T17:24:11+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=54cad09ac2d94e10964b45bd0620f8ec", "width":189, "height":60 } }, "description":"Näomaskid on populaarsed, sest need toimivad: ravivad ja rahustavad nahka, kõrvaldavad väsimuse märgid ja parandavad jumet. Milline mask sobib sinu nahatüübile?" } }, { "@type":"ListItem", "position": 3, "url" : "https://www.loreal-paris.ee/uks-avokaado-paevas-hoiab-tervise-korras", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"uks avokaado paevas hoiab tervise korras", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/still-life/an-avocado-a-day-keeps-the-doctor-away-hero.jpg?rev=8318a6527e4c48debef06a6ac98da654", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2018-12-13T16:36:34+00:00", "dateModified": "2022-01-06T17:18:20+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.ee/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=54cad09ac2d94e10964b45bd0620f8ec", "width":189, "height":60 } }, "description":"Ükskõik, kas valid avokaado <i>guacamolena</i> või loomulikul kujul, mõlemal juhul on avokaadod väga maitsvad. Hea uudis on see, et lisaks suurepärasele maitsele on avokaado hea ka kehale ja nahale." } } ] } }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "AVALEHT" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.ee/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products", "name": "transparency on environmental and social impact of our products" } } ] }